BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DĚTI (NE)ČTOU

DĚTSKÉ KNIHOVNICKÉ HRÁTKY
aneb Hry bez hranic

V sobotu 12.května se v Lokti konal 1. ročník Dětských knihovnických hrátek. Sešly se zde děti z 15-ti knihoven Karlovarského kraje. Družstva byla šestičlenná, každé mělo svůj vlastnoručně vyrobený erb a svůj bojový oděv - tričko (některá měla i stejnobarevné šátky nebo čepice), kterým děti prokazovaly příslušnost ke své knihovně. Trička ve většině případů vyzdobily šikovné knihovnice.

Úvod se nám díky silnému dešti nevydařil, museli jsme zahajovat v knihovně, kde jsou přece jen stísněné prostory. Soutěžní družstva postupně představila své město nebo obec a zároveň se naladila bojovým pokřikem V 11.00 hod. se děti rozešly na jednotlivá soutěžní stanoviště. Každé družstvo mělo přiděleného místního průvodce, ten děti vodil po jednotlivých stanovištích, měl na starosti bodovací tabulku družstva a dbal na regulérnost soutěže a zapsaných bodů. Soutěžilo se po celém městě, včetně přírodního divadla. Děti dokazovaly své znalosti v různých disciplínách: otázky z historie Lokte, města, příroda a průmysl Karlovarského kraje, literatura, pohádkové postavy, zeměpis (vyplňovaly slepou mapu Evropy), skákaly do dálky - skok se měřil na lokte (byli jsme přece v Lokti), kreslily hrad,. Soutěžní klání skončilo v 13.00 hod. a děti se po obědě a krátké přestávce vydaly na prohlídku hradu.

Vyhlášení vítězů se konalo přímo v hradním sále, kde děti uvítal pan starosta Jaroslav Hlavsa, který předal zástupcům družstev pamětní list. Na prvním místě se umístilo družstvo z Městské knihovny v Toužimi, druhé místo obsadilo družstvo Městské knihovny v Mariánských Lázních a třetí místo získala Místní knihovna Královské Poříčí.

Všech 90 dětí si odneslo malý upomínkový dárek a první tři družstva dostala pěkné ceny od našich sponzorů.

Celý den neuvěřitelně rychle utekl a přes nepřízeň počasí se nám všem v Lokti moc líbilo. Poděkování si určitě zaslouží kolegyně z Městské knihovny v Lokti, na nichž ležela největší zodpovědnost za zdar celé akce, a samozřejmě je třeba poděkovat všem členkám Klubka Karlovarského SKIPu, které se na přípravě soutěže podílely. Pro mě je krásné zjištění, kolik lidí je ochotno dobrovolně věnovat svůj volný čas i práci pro dobrou věc. Příští Knihovnické hrátky bude pořádat knihovna v Nové Roli a téma bude pravěk.

Dětské knihovnické hrátky pořádal Klub dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků Karlovarského kraje. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Mgr. Eva Novotná, předsedkyně KDK při SKIPu Karlovarského kraje


Obsah

 

SKIP