BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

V životě by mne nenapadlo, že by u nás mohlo dojít k celonárodní diskusi o knihovně. Stalo se - a stále trvá. Všímá si ale téměř výhradně podoby, takže je to spíš debata (i s podpásovými argumenty) o stavbě než o knihovně. Maximálně se ještě diskutuje o místě, které vzali knihovníci za své při happeningu Národ sobě II. v loňském roce. Ke kvalifikované informaci patří vědět co nejvíce o provozu v budově. Přečtěte si proto článek z pera (pardon: z počítače) nejpovolanějšího - Dr. Bohdany Stoklasové, jak by měla nová Národní knihovna fungovat.

Ale naše knihovnictví nežije jen diskusí o nové knihovně. Máme za sebou zdařilé vyvrcholení tříleté činnosti SKIP - 6. valnou hromadu SKIP v Olomouci s bohatým doprovodným programem včetně firemní výstavy. Zúčastnil jsem se od roku 1968 všech velkých akcí svazu a tato byla - nejen dle mého názoru - nejúspěšnější. Proto prosím: nenechte bez povšimnutí samostatnou přílohu (viz též web SKIP) věnovanou právě této události.
A to není pořád všechno. Bulletin SKIP nemůže bohužel obsáhnout všechny vtipné a nápadité akce našich knihovnic a knihovníků, i proto, že na časopis stále s příspěvky zapomínáte, i když už ne tolik.

Přesto přeji všem krásnou dovolenou a načerpejte při ní hodně nových sil. Vždyť znovu začínáme už 3.-5. září opět v Olomouci na IV. ročníku konference Knihovny a architektura.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP