BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Místní veřejná knihovna v Praze - Letňanech

 První zmínka o knihovně v Letňanech je z roku 1922. V hostinci J. Kunštáta sídlila knihovna, jejíž fond tvořily knihy Osvětové komise a Sokolské knihovny.

V novodobé historii knihovny na přelomu 70. a 80. let 20. století se Místní lidová knihovna v Letňanech nacházela v Třinecké ulici čp. 416. Fond knihovny byl tvořen 16 tisíci svazky, výpůjční doba byla 12 hodin. Ze stísněných nevyhovujících prostor se knihovna v roce 1996 přestěhovala do blízkého objektu Šumperka v ulici Rychnovské 651, kde sídlí i v současné době. Zde knihovna získala nejdříve jednu místnost o velikosti 77 m 2, v roce 1999 byla rozšířena o další místnost. Plocha knihovny se tím zvětšila na 194 m 2.

Zřizovatelem letňanské knihovny je Úřad městské části Praha 18, jehož je knihovna organizační složkou. Název letňanské knihovny je Knihovna MČ Praha 18. Knihovna byla vždy hojně navštěvována nejen letňanskými občany, ale i občany z okolních obcí. Do začátku října 2006, kdy byla knihovna z důvodu rekonstrukce uzavřena, měla knihovna 841 registrovaných čtenářů, knihovní fond činil 21 204 svazků (beletrie i naučné literatury) a 39 titulů periodik. Všechny knihovní jednotky byly uloženy v automatizované podobě v programu CLAVIUS. Knihovna pravidelně pořádala knihovnicko-bibliografické lekce, besedy a soutěže pro žáky letňanských škol.

Generálním dodavatelem celé rekonstrukce byla ve výběrovém řízení vybrána firma ŠEBEK INTEBO. Byla vybourána příčka a tím se výrazně rozšířil průchod mezi oběma částmi knihovny. Tímto propojením vznikl jednotný, barevně sladěný celek. Napomohlo tomu položení nové podlahové krytiny (jedná se o linoleum Marmorette ve světlezeleném odstínu "mild green" od firmy Armstrong). Byly provedeny nové rozvody elektřiny, osvětlení zářivkového typu bylo řešeno formou sníženého stropu a podhledů. Dva pětistupňové regulovatelné ventilátory by měly zajistit v místnosti příjemnou teplotu i v horkých letních dnech. V chodbě před vstupními dveřmi do knihovny je umístěno 23 šatních skříněk (dřevo kombinované s kovem) a hned za vstupem mohou čtenáři využít k odkládání oděvů a příručních zavazadel ještě dalších pět šatních boxů. Knihovna je nově vybavena regály Vario (5-ti, 6-ti a 7-mi policovými) v kombinaci buk "natural" se stříbrným kovem. Masivní pult je též buk ve spojení s ušlechtilou nerez ocelí. Je přirozeným informačním středem knihovny, situovaným téměř proti vstupním proskleným dveřím na hranici mezi oběma částmi knihovny. V levé části knihovny příjemně působí časopisecký koutek tvořený kulatým stolkem se čtyřmi pohodlnými židlemi a dva atypické příhradové regály, vše opět v kombinaci buk se stříbrným kovem a červeným polstrováním židlí. Tato část knihovny je určena především dětským čtenářům. Nižší regály s dětskou i naučnou literaturou zde navozují pocit vzdušnosti a volnějšího prostoru. Celé části dominuje oválné odpočívadlo s červenými polštáři, ve spodní části s odkládacím prostorem na hračky. Dětský koutek doplňují dvě "povalovadla", jedno z nich v podobě veselého šaška. Děti tu najdou tři stolečky se židličkami a magnetickou tabuli.

Interiér

V pravé části knihovny je soustředěna beletrie pro dospělé. Tato část slouží zároveň i jako studovna a internetový koutek pro čtenáře. K dispozici mají čtyři internetové stanice a osm studijních míst. Dalších dvanáct studijních míst je v levé části knihovny. Čtenáři mohou také využívat tři on-line katalogy.

V rámci stavebních úprav byl vybudován velice potřebný depozit o velikosti 25 m 2, který vznikl zastavěním části přilehlé chodby. Součástí rekonstrukce bylo i zázemí knihovnic (kuchyňka), která byla nově zařízena. Bohužel se nepodařilo zavést vodu. Nezměněna zůstala malá kancelář. Velikost knihovny je nyní 219 m 2. Vzhledem k velikosti knihovního fondu, který začátkem března 2007 čítal 21 454 knihovních jednotek elektronicky zpracovaných a přibližně 5 000 nezaevidovaných titulů v depozitu (dary, náhrady), to není ideální plocha, ale díky novým regálům máme nyní dosti velkou rezervu (roční přírůstky činí cca 1 600 nových knihovních jednotek).

Knihovna MČ Praha 18 byla slavnostně otevřena ve středu 24. ledna 2007, běžný provoz pro veřejnost byl zahájen 25. ledna. Za měsíc a půl provozu se zaregistrovalo 740 čtenářů, z toho asi čtvrtina nových. Velký zájem je o Internet, který je pro zaregistrované čtenáře zdarma. Čtenáři mohou vyhledávat požadované tituly na on-line katalozích přímo v knihovně. I letos probíhají knihovnické lekce pro děti z letňanských škol. Rádi bychom také navázali na tradici autorských čtení se známými spisovateli. V průběhu tohoto roku rovněž plánujeme zakoupení a instalaci modulu programu CLAVIUS, který umožní čtenářům vyhledávat a rezervovat knižní tituly prostřednictvím Internetu. Výpůjční doba knihovny se od pondělí 2. dubna 2007 rozšířila z 19,5 hodiny týdně na 28 hodin týdně.

Informace o stavbě

Stavební povolení: 15. 9. 2006

Veřejná soutěž o zhotovitele stavební části: vyhrála firma ŠEBEK - INTEBO

Zahájení stavby: 15. 10. 2006

Dokončení stavby: kolaudace 11. 1. 2007

Stěhování knihovního fondu do nových prostor: leden 2007

Náklady stavby:

Projekty - statika: 5 tisíc Kč

Stavební práce: 1 236 tisíc Kč

Vybavení nábytkem: 1 140 tisíc Kč

Ostatní vybavení: 17 tisíc

Celkem: 2 399 tisíc Kč

Finanční krytí:

Magistrát HMP: 1 400 tisíc Kč

Vlastní zdroje: 999 tisíc Kč

Mgr. Jana Babková
Foto: Jitka Jichová


Obsah

 

SKIP