BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO?

V regionech

První zpráva: Změny? Určitě z více než jedné třetiny

Přinášíme seznam nových či staronových předsedkyň - předsedů regionálních výborů SKIP, jak byli zvoleni po regionálních konferencích. V řadě regionů volba do uzávěrky neproběhla, berte to jako redakční tip. V několika RV došlo ke změně v této funkci.

 • Praha: náš tip - opět Hana Nová z Národní knihovny
 • Střední Čechy: nově Věra Krajíčková z Městské knihovny Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 • Jižní Čechy: nově Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí
 • Plzeňský kraj: opět Ivanka Horáková z Krajské vědecké knihovny Plzeň
 • Chomutov, Louny, Most: náš tip - opět Martin Biša
 • Děčín, Litoměřice, Ústí nad Labem: nově Ladislav Zoubek v Městské knihovny Děčín
 • Liberecký kraj: opět Hana Opatrná z Krajské vědecké knihovny Liberec
 • Východní Čechy: náš tip- opět Věra Škraňková z Městské knihovny Náchod
 • Jižní Morava: opět Libuše Nivnická z Knihovny Jiřího Mahena Brno
 • Severní Morava: opět Jana Galášová z Městské knihovny Český Těšín
 • Karlovarsko: nově Marie Mudrová z Městské knihovny Cheb

Jižní Čechy hlásí

Předjarní setkání jihočeského Klubka

Ve čtvrtek 22.února 2007 se v Městské knihovně Jindřichův Hradec konalo další setkání Klubka. Kromě knihovnic se tu rojily i děti, protože probíhal zrovna týden jarních prázdnin a tak si některé účastnice přivezly posilu.

Pro únorové setkání jsme se inspirovali dvojnásobným výročím loutkáře J. Skupy a příjemnými zážitky z loňské Loutkářské Chrudimi. Tam totiž dvě z nás zažily mj. výtvarnou dílnu věnovanou výrobě jednoduchých loutek, kterou vedla paní Kamila Skopová. Rozhodly jsme se, že se o nabytou zkušenost musíme podělit s kolegyněmi a námět setkání byl na světě.

A protože nejen na východě Čech lze potkat fantazií neuvěřitelně obdařené jedince, zanedlouho jsme měli tip na hosta setkání - byl jím dobrovolný knihovník z Branice, všeuměl a výrobce-samouk originálních dřevěných loutek Pavel Zeman. Přivezl s sebou celé loutkové divadélko, loutky pohádkové i vytvořené na základě místních pověstí, včetně dávného zemana, který místo na koni jezdil na volovi, přivezl také různé "recesní" předměty, jako regionálně upravené šachy, dřevěné pouzdro na cigarety i na žvýkačky nebo pivní časomíru atp. a rázem se postaral o pohodovou atmosféru. Vydržel s námi i na výtvarnou dílnu, jejíhož vedení se ujala dačická knihovnice Štěpánka Krebsová. Dospělé i děti ovládl tvůrčí zápal do té míry, že chvílemi panovalo v místnosti soustředěné ticho, chvílemi se ozývaly komentáře zamýšlených oděvních návrhů, lepení, střihání, malování obličejů loutek a sarkastické poznámky k vlastním kreativním schopnostem. Výsledek můžete vidět na přiložené fotografii. Účastníci odjížděli ze setkání s uspokojivým pocitem a hlavou plnou nápadů - přesně to bylo cílem setkání.

Výtvarná dílna

PS. Náš velký dík patří chrudimským knihovnicím a zejména paní Ivetě Novotné aneb: Ať žijí knihovnice - inspirátorky!!!

Václava Vyhnalová, MěK Planá n. L.

PRAHA

Regionální konference pražského SKIPu proběhla 22. března 2007 v Národní knihovně ČR. Zúčastnilo se 74 individuálních členů a 12 zástupců členů institucionálních.

Program konference byl vzhledem k volbám poměrně náročný. Po schválení programu a volební a návrhové komise byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2006. Účastníky konference byla jednohlasně schválena. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2006 a po předložení zprávy dozorčí komise byla také jednohlasně schválena. Dalším bodem v programu bylo předání ceny Pražská knihovnice/Pražský knihovník. Cena byla udělena dr. Bohdaně Stoklasové z Národní knihovny ČR. Konference pokračovala představením kandidátů do regionálního výboru, dozorčí komise pražské organizace, výkonného výboru, dozorčí komise SKIP a předsedu SKIP. Po skončení voleb byl schválen rámcový plán činnosti (5 členů se zdrželo hlasování) a návrh rozpočtu na letošní rok (hlasování se zdrželi 3 členové).

Kol. Z. Houškovou byl prezentován materiál připravený na předsednictvu VV SKIP. Jeho obsahem je zhodnocení aktivit SKIPu pro české knihovnictví s důrazem na možnosti/nemožnosti dalšího rozvoje a návrh na zvýšení členských příspěvků. Tato problematika bude projednávána na valné hromadě SKIP v Olomouci.

Krátká diskuse se opět týkala otázky podpory/nepodpory pražské organizace SKIP institucionálním členům. Pro tyto členy byl v loňském roce uspořádán seminář o spolupráci pražských knihoven se závěry, které by měly zajistit pokračování spolupráce. Dále se uskutečnil seminář k autorskému zákonu, pro velký zájem byl zopakován v únoru letošního roku. K pozitivní prezentaci knihoven také nepochybně přispěl pražský happening. Těžko však lze očekávat splnění požadavků na podporu institucionálních členů kladených jen ve velmi obecné rovině.

Závěr konference patřil vyhlášení výsledků voleb a schválení návrhu usnesení (1 člen se zdržel hlasování). Usnesení a fotodokumentace z regionální konference budou vystaveny na webu pražské organizace SKIP.

Hana Nová

Z ostatních regionů zprávy nedošly.


Obsah

 

SKIP