BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO?

Příjmy a výdaje SKIP v roce 2006

PŘÍJMY

Příjmy částka
pořádání akcí SKIP 579 922
prodej publikací 84 735
pronájem a inzerce 237 800
vratka daněné 950
členské příspěvky 609 450
úrok ČSS 1 192
dary 10 000
dotace MK a MZ 385 000
nedaněné příjmy (z dohod 2005) 70 236
Celkem příjmy 1 979 285

VÝDAJE

Náklady na projekty SKIP částka
1. Právní minimum 96 582 Kč
2. Právní minimum 31 326 Kč
3. Lektorské dovednosti 30 378 Kč
4. Knihovnická dílna 18 050 Kč
5. Co venkovské knihovny umějí 42 900 Kč
6. Literární Šumava 69 736 Kč
7. Malé podzimní setkání 28 125 Kč
8. přes vzdělaného knihovníka 5 242 Kč
9. Hudební knihovny 22 625 Kč
10. Mozart 28 000 Kč
11. Seminář pro seniory 37 208 Kč
12. Setkání III. 22 192 Kč
13. Knihovnické zálety 10 217 Kč
14. Jak zaujmout malé čtenáře 6 000 Kč
15. Praktické využití dramatické výchovy 13 000 Kč
16. Kde končí svět 16 016 Kč
17. Jarní a podzimní Klubko 10 084 Kč
18. Poznej svou rodnou hroudu 40 028 Kč
19. Noc s Andrsenem 20 000 Kč
20. Dramatická výchova 60 075 Kč
21. Knihovny, archivy 45 550 Kč
22. Tisk Bulletinu 89 032 Kč
23. Projekt IFLA 80 000 Kč
24. Plakáty 24 128 Kč
Celkem na projekty MK 846 492 Kč
Zajištění předání ceny Knihovna roku 60 000 Kč
Akce Klubu dětských knihoven 5 314 Kč
Zajištění reklamy a PR služeb akce Kamarádka knihovna 200 000 Kč
Tisk publikace 25 524 Kč
Zajištění happeningu z prostředků VV SKIP 61 856 Kč
   
Náklady spojené se zajištěním provozu VV SKIP 2006  
dohody o provedení práce (překlady, Biblioweb. Logo Kamarádka knihovna, účetnictví) 24 000 Kč
příspěvky za členství v jiných oganizacích (IBBY, Unie zaměstnavatelů, Spolek pro obnovu venkova, Modrý štít) 52 400 Kč
cestovné tuzemské (cestovné členů předsednictva na zasedání VV SKIP) 5 723 Kč
ubytování (zasedání VV SKIP) 2 380 Kč
provozní režie (materiál, předplatné, razítko) 4 627 Kč
poplatky bance 5 847 Kč
doména 3 792 Kč
SW - účetní program pro regiony a VV SKIP 8 037 Kč
nájem kanceláře 3 991 Kč
květinové dary (věnec, květiny jako dar pro knihovnu) 2 509 Kč
občerstvení (na jednáních VV SKIP, KDK, Frankofonní klub,Geothe Institut) 11 861 Kč
Náklady na zajištění provozu VV SKIP 125 167 Kč
Náklady na zajištění provozu regionálních výborů SKIP 522 924 Kč
Náklady SKIP celkem 1 847 276 Kč

Příjmy a výdaje VV SKIP v roce 2006

Příjmy částka
pořádání akcí SKIP 232 100,00 Kč
prodej publikací 84 735,00 Kč
pronájem a inzerce 226 800,00 Kč
členské příspěvky 243 460,00 Kč
úrok ČSS 368,66 Kč
dotace MK a MZ 385 000,00 Kč
vratka za dohody roku 2005 66 186,00 Kč
Příjmy celkem 1 238 649,66 Kč
   
Výdaje  
cestovné tuzemské 5 723,00
cestovné zahraniční 61 085,00
dohod o provedení práce 234 090,00
doména 3 792,00
foto plakát 10 000,00
hudební vystoupení 7 500,00
IFLA 18 393,62
květinové dary 2 509,00
lektoři 143 497,00
materiál 44 118,50
nájem 7 341,60
občerstvení 11 860,50
ostraha na akci 1 296,00
osvědčení 1 000,00
poplatky bance 5 847,39
poštovné 25 817,50
účetní program 8 037,00
příspěvky jiným organizacím 52 400,00
publikace pro seminář Archivy 20 340,00
služby spojené s pořádáním akcí 135 354,00
stravování účastníků akcí 81 492,00
školení 1 428,00
tisk 80 755,00
ubytování 39 682,00
vratky do regionů a účast.poplatků 7 950,00
reklamní a PR služby Kamarádka knihovna 200 000,00
Výdaje celkem 1 211 309,11
   
Hospodářský výsledek 27 340,55 Kč
   
Finanční prostředky pro rok 2007  
hotovost 8 521,00 Kč
na účtu 280 792,85 Kč
z regionů 747,00 Kč
vratka dotace - 10 000,00 Kč
   
celkem 280 060,85 Kč

Obsah

 

SKIP