BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem

Další z českých knihoven, která se dočkala nové budovy, nebo spíše rekonstrukce starého domu pro účely knihovny, je Městská knihovna manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Cesta za cílem, kterého bylo dosaženo otevřením knihovny 4.září 2006 byla dlouhá a obtížná. A nutno podotknout, že dosud nekončí.

Městská knihovna Rožmitál

Rožmitálská městská knihovna má dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1921, od roku 1972 je knihovnou profesionální. V roce 1975 získala prostory v rekonstruovaném Brdském památníku na náměstí. Název Městská knihovna manželů Tomanových nese od roku 1980 podle spisovatele Josefa Tomana a jeho manželky Miroslavy Tomanové, kteří měli k Rožmitálu blízký vztah. Knihovna je jedinou knihovnou v příbramském okrese, která si ponechala svou střediskovou funkci po rozpadu střediskového systému v roce 1992. Dnes obsluhuje 17 knihoven.

Po roce 2000 již prostory Brdského památníku knihovně zdaleka nestačily a radnice začala řešit její přestěhování. Konečné řešení přinesl až projekt, který řeší nejen přestěhování stávající knihovny, ale též rozšíření jejích služeb na celoživotní vzdělávání obyvatel a zajišťování informačních služeb celého mikroregionu Třemšínsko. Pod názvem Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových byl úspěšný ve Společném regionálním operačním programu EU, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Z tohoto programu bylo na realizaci získáno téměř 14.4 milionu Kč, 1,4 milionu poskytl stát a 2,2 milionu město Rožmitál pod Třemšínem.

Pro umístění knihovny byl zrekonstruován objekt bývalé "Berkovny", domu, sousedícího přímo s radnicí na náměstí. Celý objekt je nyní s radniční budovou propojen tak, že některé prostory je možno využívat jak pro potřeby radnice, tak i knihovny.

Projektové práce byly zahájeny na konci roku 2003. Stavební práce probíhaly od dubna 2005 do dubna 2006, poté došlo na vnitřní vybavení nábytkem, počítači a dalšími technickými pomůckami.

V přízemí budovy se nachází informační středisko, poskytující informace o celém mikroregionu a o všech aktivitách Centra a knihovny. Na ně navazuje počítačová a internetová studovna. Rovněž v přízemí je knihovna pro dospělé čtenáře. Své zázemí zde našlo i oddělení, poskytující metodické služby 17 knihovnám mikroregionu. V prvním patře najdeme oddělení pro děti a školící sál pro mládež se 30 místy vybavený dataprojektorem s notebookem a plátnem,domácím kinem, televizí, videem a DVD, který bezprostředně navazuje na odděleni pro děti. V přízemí se nachází velký sál s kapacitou 40 návštěvníků, rovněž vybavený potřebnou technikou a malý sál s 15 místy. Do všech prostor budovy je zajištěn bezbariérový přístup.

Organizačně je zařízení rozděleno na informační centrum, vzdělávací centrum a knihovnu. Veškeré služby zajišťuje 5 pracovníků, provozní doba je velmi široká, v zimní sezóně je otevřeno i v sobotu dopoledne, v letní sezóně v sobotu i v neděli. Regionální služby poskytuje knihovna s podporou pověřené Knihovny Jana Drdy v Příbrami. S obcemi mikroregionu a jejich knihovnami je propojena prostřednictvím internetu. Součástí projektu mimo jiné bylo internetové připojení a počítačové vybavení všech připojených knihoven.

Účelem toho článku bylo upozornit, že i v malých knihovnách se dějí velké věci. Pokud se sejdou lidé, kteří mají chuť vytvořit něco nového, vůli a společný cíl, dokážou překonat i velké překážky. Všem zájemcům o bližší informace doporučuji navštívit stránky Centra na adrese http://www.tremsinsko.cz/ a prezentaci projektu, která proběhla na semináři Krajské knihovny v Karlových Varech 15. a 16. 3. 2006 na adrese http://www.knihovna.kvary.cz/ v sekci Přehled akcí v roce 2006.

Naděžda Čížková


Obsah

 

SKIP