BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Novostavba Krajské knihovny Vysočiny

V roce 2006 se uskutečnila veřejná architektonická soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Krajské knihovny Vysočiny. Do prvního kola bylo podáno 40 návrhů. V prvním kole v červenci 2006 porota v čele s prof. Ing. arch. Miroslavem Masákem vybrala pět nejlepších do druhého kola, v kterém pak vyhlásila vítězný návrh, pod nímž jsou podepsáni: Ing. arch. Aleš Tomášek, Robert Seidl a Ing. arch. Ivo Hermann z Prahy.

Novostavba

Podle odborníků je netradiční pojetí návrhu krajské knihovny ojedinělým architektonickým počinem. Návrh svou originalitou budí všeobecný obdiv. Především ekologickým charakterem stavby vybočuje ze zavedených standardů veřejných architektonických soutěží. Nová budova knihovny bude mít prosklené stěny, bude zapuštěná do terénu a její boční stěny i střechu bude pokrývat přírodní trávník.

Zdařilý návrh je v symbióze s blízkým nemocničním areálem a citlivě tak nabízí možnost setkávání mobilních pacientů, jejich návštěv a nemocničního personálu v prostředí, které může utlumit jejich případné bolestivé prožitky. Knihovna je totiž chápána i jako místo setkávání, zázemí a služeb pro kohokoliv.

Budova má dobře řešenou skladbu funkcí i základní provozní vazby. Zřetelné jsou i předpoklady k působivému řešení interiéru. Zaručuje i žádoucí flexibilitu při pravděpodobných úpravách vnitřního uspořádání knihovny v budoucnosti. Hlavní funkce budovy jsou na jediném podlaží. To usnadní vzájemnou spolupráci personálu i údržbu a úklid. Výška provozních nákladů, které jsou u nevýdělečných příspěvkových organizací důležitější než náklady investiční, bude nízká. Bude redukována úsporností provozu, ale především ekologickým charakterem stavby, blížícím se pojetí "pasivních domů" s minimálními nároky na množství potřebné energie.

Užitná plocha budovy (4.638 m2) a její obestavěný prostor (28.000 m3) naplňují všechny požadavky stavebního programu a zároveň respektují stanovený finanční limit stavby (175 mil. Kč). Předpokládá se, že nová budova knihovny by měla vyrůst přibližně do konce roku 2010. Pro letošní rok se počítá se zpracováním projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a zahájení prací na přípravě projektu pro čerpání peněz z EU.

V průběhu března 2007 ve vestibulu Staré radnice (tedy ve stávajícím sídle Krajské knihovny Vysočiny) probíhala veřejná výstava pěti nejúspěšnějších soutěžních návrhů architektonické soutěže na novostavbu knihovny. Zájemci si mohli prohlédnout nejen nákresy a návrhy, ale i sádrové makety navržených novostaveb.

Mgr. Veronika Peslerová


Obsah

 

SKIP