BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Kostelec nad Černými lesy - knihovna v novém

Kostelec nad Černými lesy je třítisícové městečko 35 km východně od Prahy se stoosmdesátiletou knihovnickou tradicí . Už v roce 1827 zde Čtenářská společnost pořádala besedy a půjčovala knihy z knihovny, která byla později přičleněna k černokostelecké škole.

Od roku 1881 půjčovala knihy Občanská beseda, která v roce 1901 předala knihovnu do užívání městu. Od roku 1901 do roku 1966 se o obecní knihovnu starali dobrovolní knihovníci. Od roku 1966 je knihovna umístěna v budově naproti poště v Pražské ulici, profesionalizuje se, je vybrána jako první středisková knihovna na okrese Kolín, metodicky řídí 15 knihoven ve spádových obcích, pracují zde již dvě knihovnice.

Protože město prodalo budovu knihovny soukromému majiteli, stěhuje se knihovna v roce 1998 provizorně do dvou místností ve druhém patře budovy městského úřadu, organizačně je začleněna do oddělení kultury městského úřadu, počet knihovnic je snížen na jednu.

V roce 2005 se v rámci rekonstrukce budovy základní školy začalo s přestavbou prostor pro knihovnu. Z nevyužívaného postranního vchodu do školy, bývalé školní dílny a prázdného školnického bytu se podařilo vybudovat knihovnu, která má pro uživatele plochu 140 m2 ve třech podlahových úrovních, přístup na internet ze tří počítačů, vstup pro veřejnost přímo z náměstí a pro kolektivní návštěvy dětí rovnou ze školní chodby.

Město investovalo do přestavby a zařízení knihovny nemalé částky, ale určitě se vyplatí. Strategické umístění knihovny ve školní budově se samostatným vstupem z náměstí přímo u autobusových zastávek znamenalo okamžitý nárůst počtu čtenářů zejména z řad dětí, kde byl po roce 1989 zaznamenán značný úbytek..

Ve větší míře se také do knihovny hlásí čtenáři z okolních vesnic, kde po transformaci knihoven do působnosti příslušných obecních úřadů v r.1995 došlo k útlumu činnosti obecních knihoven, někde dokonce k jejich zrušení. Přibývá i uživatelů internetu, neboť namísto původního jednoho počítače s veřejným přístupen na internet má knihovna nyní takové počítače tři, výhledově počítá alespoň s pěti počítači pro veřejnost.

Daleko širší využití knihovny se díky možnosti přímého vstupu nabízí základní škole. Do knihovny a informačního centra jistě najde cestu i více návštěvníků města.

Eva Šoukalová


Obsah

 

SKIP