BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Zase nová vysokoškolská knihovna v Brně?

Ano, milí čtenáři Bulletinu SKIP, už je to tak, Brno chce evidentně být na špičce v počtu nových budov knihoven. A těch vysokoškolských zvlášť. Masarykova univerzita v komplexu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích, který je situován do těsného sousedství Fakultní nemocnice, právě dokončuje 2. etapu výstavby tzv. AVVA (Akademického výukového a výzkumného areálu). Ten je určen především provozům Lékařské a Přírodovědecké fakulty, a sestává z osmi pavilónů a informačního centra se společnými nadzemními koridory. A budova nazývaná v projektové dokumentaci informačním centrem není nic jiného než další vysokoškolská knihovna.

Akademický výukový a výzkumný areál univerzitního kampusu navazuje na úvodní stavbu univerzitního kampusu, komplexu tzv. ILBIT (Integrované laboratoře biomedicínckých technologií), dokončené v r. 2006. Autoři projektu, brněnský ateliér Aplus, kladl důraz na vzájemnou provázanost a blízkost pracovišť, laboratoří, učeben i  knihovny. Hlavní komunikační platformou celého kampusu je úroveň druhého nadzemního podlaží propojující všechny pavilony.

Kampus

Budova knihovny je pavilon tvarově odlišný, objemově nejrozsáhlejší, situovaný do středu kampusu, skutečné srdce areálu. Nadzemní část objektu je tvořena halou s vloženým třípodlažním centrem a dvěma jednopodlažními úseky na úrovni mezi druhým a třetím nadzemním podlažím. Vložené úseky vzbudí okamžitě pozornost, zavěšené jako vzducholodě v prostoru evokují pocity vzdušnosti a lehkosti bytí. Budova je částečně podsklepená, v podzemí je prostor pro umístění skladů knihovních fondů o rozloze 800 m2 v kompaktních pojezdových regálech, technické zázemí objektu, sociální zázemí a další skladové prostory archivu knihovny. Celková kapacita skladových regálů je přes 9 kilometrů fondů.

První nadzemní podlaží, na úrovni terénu, je vlastně jednou obrovskou studovnou, rozdělenou na dvě křídla chodbou s centrálním schodištěm. V každé části studovny je samostatné schodiště s výtahem. Jedno je vyhrazeno pro provoz zázemí knihovny a druhé pro návštěvníky knihovny. Hlavní vstup do knihovny pro návštěvníky je z druhého podlaží, z hlavního spojujícího koridoru. Zde si návštěvník zvolí, zdali navštíví kavárnu a pracoviště knihovny v tomto patře, nebo půjde do počítačových studoven v třetím podlaží, či sestoupí do výše zmíněných studoven prvního podlaží. Tam totiž nalezne skutečně klid pro samostudium a může využít různé typy studoven. Nalézají se zde dvě výše zmíněné společné studovny, v jednom křídle nabízející 188 míst, v druhém protilehlém 176 míst, nebo si může vybrat některou menší společnou studovnu se 16 místy, 8 místy, 4 místy, nebo zvolí individuální box. V přízemí bude také soustředěn knižní a časopisecký fond volného výběru, který společně s plochou 500 studijních míst nabídne přes 4 000 m 2 plochy pro uživatele. Kapacita regálů volného výběru je 4 862 běžných metrů fondů. Blízkost kvalifikovaných zaměstnanců nejen u obslužného centrálního pultu, ale i v blízké rešeršní službě, jakož i dobře dostupná kopírovací a další tisková technika snad uspokojí i nejnáročnější.

Ale protože nyní v akademických knihovnách nyní dominuje elektronická forma informačních zdrojů, využije jistě uživatel služeb počítačových studoven, které v druhém podlaží nabídnou 25, a ve třetím 82 míst s PC. Ale pokud ho klapání klávesnic ostatních ruší, může najít klid v zavěšené vzducholodi - studovně, kde je dalších 56 míst a kde je možné pracovat s vlastním notebookem či klidně studovat.

Budova je poměrně sofistikovaná, počítačové studovny mohou být provozovány samostatně, nezávisle na studovnách s knižními fondy prvního podlaží, ke kterým se uzavře příchod speciální mříží. Příchod k počítačovým studovnám z hlavního koridoru umožňuje také využívání kavárny s občerstvením, která, doufám, nabídne osvěžení tělu unavenému studiem.

Interiér

Také knihovní personál nalezne v nové budově dobré podmínky pro svou práci. Kanceláře knihovníků a IT operátorů počítačových studoven se nacházejí ve služebním křídle budovy, včetně jedné ze vzducholodí na úrovni druhého a třetího podlaží. Ve druhém podlaží náleží služebnímu prostoru 290 m 2 , ve třetím pak dalších 162 m 2. Umožní komfortní práci 35-40 zaměstnanců.

Knihovna bude sloužit uživatelům z Lékařské a Přírodovědecké fakulty od září 2007, ke kterým se v r. 2008 připojí i uživatelé z Fakulty sportovních studií. Od 1. dubna 2007 tato knihovna vznikla a pod názvem Knihovna univerzitního kampusu MU zahrnuje Ústřední knihovnu Lékařské fakulty a část Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty, včetně zaměstnanců. Ti tedy nyní připravují provoz nové knihovny, zvláště oblast knihovních fondů, společných služeb, včetně elektronických, zatím dosud v prostorách stávajících pracovišť, neboť nová budova bude dokončena v září letošního roku. V současnosti probíhají finální jednání o podobě interiérů, společně s ateliérem a vybraným dodavatelem.

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity není v Brně jedinou ani poslední novou knihovnou. Plánována je nová budova pro potřeby uživatelů Veterinární a farmaceutické univerzity v areálu této univerzity v Brně-Králově poli. Také Univerzita obrany má již vypracován velmi zdařilý projekt nové budovy k doplnění služeb studentům jejich kampusu. V Brně se zkrátka novým budovám knihoven daří.

 Zdenka Dohnálková

 Odpověď na otázku z nadpisu zní: A nebude jen jedna.

 


Obsah

 

SKIP