BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ

Vraťme dětem svět pohádek!

V duchu tohoto hesla se nesl celý program letošního pátého ročníku Veletrhu dětské knihy, který proběhl koncem března v Liberci (29.-31.3.) a jehož spolupořadatelem je Krajská vědecká knihovna v Liberci. Ve čtyřech pavilonech libereckého výstaviště prezentovalo svou produkci pro děti na 40 vystavovatelů, z toho přes dvě desítky nakladatelství, ale dále i různých organizací věnujících se práci s dětmi, výchově, vzdělávání a zábavě. Letošní počet návštěvníků přesáhl rekordních deset tisíc. V rámci bohaté nabídky doprovodných programů si děti mohly odskočit například na besedu s Arnoštem Goldflamem či Renátou Fučíkovou, navštívit dětské divadelní představení, nakreslit si svůj komiks, vytvořit knižní obálku nebo natočit interview.

Jako již tradičně se v rámci veletrhu konala i odborná konference, jejímž grantem je Katedra českého jazyka a literatury při Pedagogické fakultě Technické univerzity. Vystoupilo na ní tucet literárních vědců, didaktiků a pedagogů a další odborníci z oblasti psychologie i sociologie z různých univerzit celé České republiky. Moderátorem a výtečným komentátorem příspěvků byl PhDr. Jaroslav Novák, významný vydavatel dětské literatury v nakladatelství Blok Brno a pamětník mnoha českých literárních autorů. V duchu motta veletrhu byly příspěvky zaměřeny na význam pohádky pro svět dítěte a také aktuální postavení pohádky v rámci současné literatury pro děti a mládež. V závěru programu zazněl apel, jímž lze vyjádřit a shrnout společné mínění všech zúčastněných: pohádka je esencí života, dobra, krásy, hodnot, připravuje na citové vnímání světa a literatury. Pohádka je také poezií. A jako taková je nezastupitelná. A proto: Vraťme dětem svět pohádek a poezie!

Kateřina Záhorová


Obsah

 

SKIP