BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Zelenou přírodě, knihy nevidomým, aneb senioři nepatří do starého železa!

V září 2005 otevřela Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově první ročník Akademie 3. věku - vzdělávání pro seniory. Účastníkům jsme poskytli tři oblasti - deset seminářů s následnou besedou na různá společensko-vědní témata, kurz počítačové gramotnosti a trénink paměti. Do tohoto ročníku se přihlásilo více než stovka seniorů. Celkem navštívilo naše semináře 633 seniorů, což je v průměru 63 účastníků na jeden seminář. Počítačové kurzy úspěšně ukončilo 15 zájemců. Prvním kurzem tréninku paměti prošlo 12 absolventů.

Na jednom ze seminářů na téma Ochrana životního prostředí - ekologické nakládání s odpady padla v diskusi otázka: A jak je to se sběrem vršků od PET lahví? Kdysi se sbíraly v Prostějově, v Brně, ale konkrétně nikdo nic nevěděl. Začal tedy lov informací a posléze partnerů, kteří by této akci byli knihovně nápomocni.

Rok se sešel s rokem a 21. září 2006 jsme zahájili druhý ročník A3V. V tento den jsme také slavnostně vyhlásili sběr vršků od PET lahví v KKD Vyškov. Snad za to může cíl, který jsme si dali - získat peníze na doplnění audioknihovny pro naše nevidomé a slabozraké uživatele. Snad za to může naše národní vlastnost - sběratelská vášeň. Jedno je však jisté. Tato barevná sbírka přivedla do naší knihovny nejen čtenáře, ale také děti i dospělé z celého regionu.

Proto již 2. listopadu 2006 mohla firma Knihy EDUCA Vyškov (www.odborneknihy.cz) odvézt zpracovateli purus Kostelany a.s. (www.purus-kostelany.cz) prvních 110 kg, což představuje cca 44000 ks vršků. Vzhledem k tomu, že jejich čistota byla stoprocentní, byla nám přiznána nejvyšší výkupní cena. Na nákup audioknih pro nevidomé a slabozraké jsme získali prvních 550,- Kč.

V celém vyškovském regionu dnes díky "našim" seniorům vědí, že vršky od PET lahví, které odevzdají v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, pomohou hned třikrát:

- chrání přírodu od hromadění odpadků,

- vracejí zeleň tam, odkud vlivem působení člověka zmizela,

- přiblíží barevný svět literatury našim nevidomým a slabozrakým spoluobčanům.

Všichni věříme, že se v červnu 2007 na slavnostním ukončení druhého ročníku A3V nejen setkáme s naším slavným rodákem Jiřím Štědroněm, ale také že od něj převezmeme jeho první audioknihy. Do té doby nás však čeká plno setkání se zajímavými lidmi, surfování na internetu, mejlování s vnuky a přáteli či kreativní zábava ve stylu "kdo si hraje, nezlobí" v kurzech tréninku paměti. Naši senioři rozhodně do starého železa nepatří!

Více informací na www.kkdvyskov.cz a www.kkdvyskov.cz/akademie .

Zdeňka Adlerová, KKD Vyškov


Obsah

 

SKIP