BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Dušan SimandlNekrology - Ing. Dušan Simandl - život a práce

Vzpomínáme na Dušana Simandla, který se již nedožil 82 let. Po válce studoval na Vysoké škole obchodní a později postupně pracoval v Báňské a hutní, Ocelářském výzkumném ústavu a dále v Mníšku ve Výzkumném ústavu Hrudkoven Ejpovice. Po různých peripetiích zakotvil v roce 1965 definitivně v Ústavu pro technické a ekonomické informace (UTEIN), později Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI). Teprve tehdy zde nalezl možnost po dalších dvacet let soustavně využívat svých tvůrčích a organizačních schopností.

V době tání koncem šedesátých let věnoval velké úsilí co nejrychlejšímu dokončení svého studia na VŠE. Postupně se zaměřil na rozvoj Mezinárodního desetinného třídění (MDT) u nás a je oprávněně považován za otce československého úplného vydání MDT. Svou činnost v této oblasti zahájil v létech 1968 - 1970 dokončením prací na přípravě Výtahu z Mezinárodního desetinného třídění. Největší úsilí bylo věnováno jednotlivým částem 1. československého vydání MDT (13. mezinárodního vydání), které již vyšlo jako vydání MDT, autorizované Mezinárodní federací pro dokumentaci (FID) s označením publikace FID 419, které tudíž obsahovalo výhradně oficiálně schválené znaky MDT. Podílel se na činnosti (československé) Ústřední klasifikační komise (ÚKK), jejímž posláním bylo realizovat spolupráci mezi metodickým pracovištěm ÚVTEI a jednotlivými resorty na jedné stran a Ústředním klasifikačním výborem Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci na straně druhé (FID/CCC).

Neomezoval se pouze na oblast MDT, ale věnoval pozornost i problematice selekčních jazyků v plné šíři. To se projevovalo jeho aktivitami v rámci Střediska pro selekční jazyky (SSI) vytvořeného v ÚVTEI pod vedením Dr. Jaroslava Skolka. Byl nejvýznamnějším řešitelem projektu komplexní kvantifikace celkové i vnitřní struktury úplného spektra vědecké a technické (resp. odborné) literatury, a to na základě oborového třídění vybraných referátových časopisů. Výsledky byly zveřejněny nejen ve vlastní výzkumné zprávě a čs. odborném tisku, ale i ve sbornících zahraničních vědeckých konferencí. Nelze opominout ani aktivitu Ing. Simandla v rámci mezinárodní spolupráce, kde měl možnost v plné míře využít svých odborných, jazykových i organizačních schopností a znalostí. Byl orientován především na FID. Kromě toho se podílel na práci a zasedání odborných skupin vytváření v rámci činnosti Mezinárodního centra vědeckých a technických informací (MCVTI).

V roce 1984 odchází do důchodu. Po dlouhé chorobě zemřel 30.7.2006. Vzpomínáme na něj, na jeho užitečně a úspěšně prožitý život. Svou prací si vybudoval nehynoucí pomník v oblasti MDT a selekčních jazyků vůbec.

Ing. L. Kofnovec, CSc.


Obsah

 

SKIP