BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare (ISSN 1022-2588) očima zahraniční pozorovatelky

Tento časopis rakouských vědeckých a vysokoškolských knihovníků vydávaný VÖB - Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (http://www.univie.ac.at/voeb/php/voeb/index.html) vychází v roce 2006 již ve svém 59. ročníku. Byť jde o časopis spolkový, tradičně plní v plném rozsahu funkci rakouského profesního periodika. Jednotlivá čísla - ročně vycházejí čtyři (ve formátu A5) - mají co do rozsahu 120 až 150 stran.

Sídlo Sdružení je v současné době v Bregenzu, kde je ředitelem Zemské knihovny předseda spolku Dr. Harald Weigel (Präsident, Vorarlberger Landesbibliothek, Flurerstraße 4, A-6900 Bregenz), avšak redakce časopisu zůstala ve Vídni. Od roku 2005 je novým redaktorem Dr. Josef Pauser (Bibliothek des Verfassungsgerichtshofes, Judenplatz 11, A-1010 Wien). Vnější vzhled časopisu se v letošním roce změnil, již nevychází v klasické oranžové obálce jako dlouhá léta před tím (oranžová je tradiční barva Sdružení), ale v nové modernější podobě. Jeho obsah, resp. vnitřní členění jednotlivých čísel (Posuzována byla čtyři čísla VÖB Mitteilungen, 2005, ročník 58, a dvě čísla, 2006, ročník 59, http://www.univie.ac.at/voeb/php/publikationen/vm/index.html) zůstalo v podstatě nezměněno.

Po redakčním úvodníku (Editorial), který připravuje redaktor časopisu, následují hlavní příspěvky (Beiträge) a pak pravidelné rubriky - Z činnosti Sdružení (Aus der Tätigkeit der VÖB), Z komisí (Aus den Kommissionen), Zprávy (Berichte), Personalia. Velký prostor je v každém čísle věnován recenzím (Rezensionen), nejrůznějším zprávám a sdělením (Mitteilungen) a upozorněním na připravované akce (Veranstaltungshinweise).

Hlavní příspěvky jsou co do tematiky velice různorodé. Od článků, které se zabývají historickými tématy (např. Prameny rakouské "zábavní" kultury do roku 1945) přes problematiku vztahu vědecké komunikace a výzkumu a využití bibliometrie po zcela aktuální články o archivování digitálních dokumentů, o databankách publikací, o normách, o problémech OPAC. Objevují se i obecnější příspěvky - např. Politika a knihovny, Orientace na uživatele knihoven.

Aktuálním (a jistě vysoce ceněným) přínosem časopisu je jeho podrobné referování o tom, co se kde konalo (pravidelně jsou např. uveřejňovány zprávy o účasti na zahraničních akcích), co bylo vydáno, co se připravuje. Dvě rubriky - jak již bylo výše uvedeno - přinášejí čerstvé informace o dění ve spolkových orgánech i v celostátních komisích.

První dvě čísla letošního ročníku byla přednostně věnována přípravě největší akce Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků pořádané jednou za dva roky. Je jím celonárodní sněm rakouských vědeckých a vysokoškolských knihovníků, tradičně zvaný (stejně jako v Německu) "Bibliothekartag". Letošní - v pořadí již dvacátý devátý - sněm "29. Österreichischer Bibliothekartag 2006" pod názvem "Wa(h)re Information" se konal ve dnech 19. - 23. září v Bregenzu. (Podrobně na předcházejících stranách).

Jarmila Burgetová


Obsah

 

SKIP