BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Ministerstvo kultury - odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2007

na poskytnutí dotací knihovnám evidovaným dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1. Program:

Veřejné informační služby knihoven - VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR)

2. Grant:

Knihovna 21. století - K21

(podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

Přihlášky a stanovené podmínky si vyzvedněte na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
http://www.mkcr.cz/

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:

. Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8 a 9)

. Stanislava Firstová (VISK 3 a K21) tel: 257 085 357

. PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2007 !!!


Obsah

 

SKIP