BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO

V regionech

Jižní Čechy hlásí

Podzimní setkání jihočeského klubka

V příjemném prostředí suterénní klubovny Městské knihovny v Písku se 26. října sešlo 18 pracovnic dětských oddělení jihočeských knihoven. Na programu bylo zhodnocení končícího roku 2006, naplánování aktivit na rok následující, diskuse o akcích celostátních i regionálních a závěr setkání nám zpestřilo vlastivědné překvapení - příjemná procházka píseckými zákoutími se zasvěceným výkladem ředitele Prácheňského muzea Dr. Jiřího Práška.

Jihočeské klubko

Velmi zajímavá diskuse se rozproudila kolem "spanilých jízd" zajímavých osobností do jižních Čech. Letos u nás hostovala paní Ivona Březinová, o předloňském putování ilustrátora Adolfa Dudka už toho bylo napsáno nemálo. I pro příští rok vybíráme z několika adeptů, které jsme si vytipovaly a hodláme je oslovit.

Ani "Kamarádka knihovna", "Rosteme s knihou", "Česko čte dětem" aj. nezůstaly nepovšimnuty, stejně jako tradiční Noc s Andersenem, SUK a Týden knihoven.

Hlavním bodem však byla regionální přehlídka projektu "Kde končí svět", do kterého se zapojily knihovny v Lomnici nad Lužnicí, Nové Včelnici, Písku, Plané nad Lužnicí a Táboře.

LevKomise sestavená ze zástupců nezapojených knihoven měla nezáviděníhodnou úlohu - vybrat to nejlepší. Jak knihovnice předváděly výsledky snažení svého a zejména dětí, přibývalo vrásek na čele každé porotkyně. Vždyť rozhodnout se mezi všeuměly z Lomnice n.L. či Písku, kteří se zapojili do všech 4 oblastí projektu, šikulkami z Nové Včelnice, kteří vlastními silami zkrášlují a ozdobně provedenými krabicemi "zateplují" prostor bývalého archivu a při tom stačí literárně tvořit, "broučky" z Plané n. L. a jejich chaloupkami pod jalovcem a pod dubem nebo úžasnými obry a trpaslíky z Tábora, to je úkol takřka nadlidský! Nakonec byla vybrána k účasti na celostátním vyhlášení písecká knihovna za ucelený projekt a především počin v oblasti podpory čtenářství. Přiložené foto nabízí jen pro představu jednu z mnoha ilustrací výtvarné části projektu "Malujeme bajky". Sborníček "Písecká tužtička 2006" ani dětmi vytvořená "kniha-průvodce" k výročí založení písecké knihovny by se sem nevešly, budete si muset počkat na předvedení v Praze 1. června 2007.

Pro jarní setkání v příštím roce jsme se nechaly inspirovat dvojnásobným lednovým výročím loutkáře J. Skupy a připravujeme výtvarnou dílnu, na podzim se chceme věnovat přírodním materiálům a těšíme se na zajímavé hosty.

Václava Vyhnalová, MěK Planá nad Lužnicí

VĚRA PAZDERKOVÁ A MINISTR KULTURY

Věra PazderkováNa happeningu na Letné - u příležitosti předávání základních kamenů z jednotlivých regionů nové budově Národní knihovny - se ministr kultury Martin Štěpánek vyznal ze svého vztahu ke knihovnám. S jistou nostalgií i vděčností zavzpomínal na svá dětská léta, kdy s rodiči a sourozenci pobýval v Horní Vltavici a kdy významnou součástí jeho života byla i pojízdná knihovna (bibliobus).

V poválečných počátcích obnovy života v pohraničí to byl právě tento autobus, který přivážel kulturu do odlehlých a opuštěných vesnic. Vedle řidiče tvořila posádku autobusu mladá knihovnice z Prahy Věra Čepeláková. Jak šel čas změnil se život v pohraničí i život zmíněné knihovnice.

Dnes už je paní Věra Pazderková mnoho let v důchodu. Knihám zůstala věrná po celý život. V tomto roce oslavila významné životní jubileum - 75 let. Vzpomínka pana ministra jí velmi dojala.

Rádi bychom jí touto cestou ještě jednou poděkovali za všechno, co pro knihovny i své čtenáře po celý život dělala. Hodně spokojenosti a zdraví !

Daniela Wimmerová

VÝCHODNÍ ČECHY

Krátká zpráva o průběhu semináře "Hudební knihovny 2006 - Muzikoterapie"

V Knihovně města Hradce Králové proběhl ve dnech 31.10.-1.11. odborný seminář Hudební knihovny 2006.

Pořadatelé : SKIP 08 - region VČ, KMHK, Národní knihovna ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Počet účastníků předčil naše očekávání - celkem 62 účastníků z celé ČR.

V rámci semináře byli účastníci seznámeni s profilem firmy Disk multimedia, s jejími výukovými programy pro hudební výchovu, rockovou multimediální encyklopedií.

Dále to byla ukázka hudební výchovy s dětmi s kombinovanými vadami (A. Sondová - speciální škola Daneta HK).

W. A. Mozart - metodická ukázka pořadu pro děti 3. - 6. tříd ZŠ, kterou připravila Mgr. Šimona Mojžíšová - Šimonová, tento program byl připraven k loňskému výročí W. A. Mozarta. Velice bylo očekáváno vystoupení Dr. V. Richtera - Autorský zákon (novela). I když byl Dr. Richter silně nachlazen, zájem byl obrovský. Tuto prezentaci knihovna KMHK se souhlasem autora vystavuje na svých stránkách.

Muzikoterapie - Mgr. Zdeněk Šimanovský - odpolední program. Metoda terapie využívána v mnoha léčebných ústavech. Kromě toho byly připraveny i prodejní výstavky dodavatelů hudebních dokumentů.

Mgr. Helena Potůčková

STŘEDNÍ ČECHY

Středočeské klubko KDK SKIP

"Jak zaujmout malé čtenáře"

Středočeské klubko KDK SKIP připravilo ve dnech 12. - 13. 5. 2006 dvoudenní setkání členek Klubka v Městské knihovně v Benešově.

Program semináře byl zaměřený na práci s dětmi, podchycení jejich zájmu o knihu a čtenářství. Tohoto úkolu se skvěle zhostila kolegyně Eva Kordová z turnovské knihovny. Knihovna v Benešově zajistila 20 dětí, které přišly do dětského oddělení a lektorka po své přednášce měla možnost v praxi předvést své dovednosti.

Další program - odborná přednáška a procházka městem byla také zajímavá a druhý den jsme podnikly výlet na nedaleký zámek Konopiště.

Počasí nám přálo a tak jsme za pěkného počasí mohly neustále pracovat, diskutovat o akcích úspěšných i neúspěšných.

Dalším pokračováním vzdělávacího cyklu byl jednodenní seminář v Městské knihovně v Kladně dne 11.10. 2006. Lektorkou semináře byla ilustrátorka, spisovatelka a režisérka Nina Čampulka. Seznámily jsme se s tvorbou lektorky, s filmy, knihami, které ilustrovala a které připravuje.

V dalším programu vystoupila produkční nakladatelství Thovt, které se věnuje dětské literatuře. Představila jednotlivé tituly a edice naučné i zábavné literatury pro malé i velké děti. Informovala o programu, s kterým nakladatelství navštěvuje knihovny a zábavnou a soutěžní formou představují dětem své knihy.

Tento typ vzdělávacích akcí jsme si oblíbily, neboť je dostatek času neomezeně pohovořit o své práci, podělit se o úspěchy, doporučit a poradit, sdělit si nápady, názory a kontakty a společně řešit nejeden problém.

Toto spojení pracovní a odpočinkové aktivity nám umožňuje lépe se poznat a spolupráce mezi jednotlivými knihovnami je přátelská a vstřícná.

Helena Liptáková

Z ostatních regionů zprávy nedošly.


Obsah

 

SKIP