BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO

Z ústředních orgánů

20. předsednictvo VV SKIP se konalo 25. 9. 2006.

Projednány informace o přípravách soutěže o nejlepší oddělení pro děti Kamarádka knihovna. Dále se předsednictvo rozhodlo, že pod hlavičkou SKIP nebude realizována Soutěž o nejlepšího sponzora, nadále probíhají jednání o vzniku nového knihovnického časopisu Grand Biblio.

Pro přípravu Valné hromady SKIP v Olomouci byly připraveny první návrhy na zvýšení členských příspěvků a byla diskutována Cena českých knihovníků.

Informace o úspěšném průběhu návštěvy francouzských knihovníků v NK ČR a setkání s představiteli SKIP a bloku nizozemských knihoven na konferenci Knihovny současnosti v Seči. Další informace se týkaly návštěvy Dr. Richtera a Dr. Matušíka v Rakousku, následovaly ještě informace z Německa a IFLA.

Plakát na podporu četby s portrétem S. Issy již byl vydán a je k dispozice za 10,- Kč.

Ze zápisu vybral Mgr. L. Zoubek

Ediční komise SKIP jednala 23. 10. 2006. Hodnotila 2. a 3. číslo Bulletinu SKIP (kol. Foberová) a projednala navrhovaný obsah 4. čísla a koncepci 16. ročníku (kol. Kurka). Zvláštní číslo 2006 vyjde pro nemoc autorky až současně s 1. číslem ročníku 2007. Komise se dále zabývala edicí Aktuality SKIP, kde letos vyšly dva svazky, a zabývala se náměty pro další svazky.


Obsah

 

SKIP