BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

V Ostravě je otevřena knihovna se zaměřením na romské obyvatelstvo

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, zahájila od 5. října 2006 provoz veřejné knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo ve své pobočce v Ostravě-Vítkovicích.

Otevření knihovny je vyvrcholením první etapy projektu s názvem Romaňi kereka - Romský kruh, který je připravován od roku 2004. Jeho záměrem je vědomě zohlednit v této knihovně romské návštěvníky, nejde tudíž o romskou knihovnu ve smyslu zaměření výhradně na romskou a romistickou klientelu. Cílem je vytvořit prostor setkávání, kde se budou Romové cítit vítáni, aniž by byli oddělováni od majoritní populace.

Páteří této specializace bude intenzivní podpora multikulturního dialogu. Jednak skrze vzdělávací programy orientované na řízenou podporu čtenářství a informační gramotnosti a jednak prostřednictvím metodického informačního centra v oblasti romské problematiky. Realizace programů ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se romskou problematikou, terénními sociálními pracovníky a romskými asistenty je úkolem pro následující druhou etapu projektu.

Naší prioritní skupinou jsou romské děti předškolního a mladšího školního věku. Chceme vytvořit zázemí pro pestré mimoškolní aktivity dětí, které pro ně bude atraktivnější než trávení volného času na ulici. Za další cílové skupiny považujeme romské matky na mateřské dovolené a romskou rodinu jako celek, která dodnes funguje jako velmi pevný svazek a představuje klíč pro navázání pozitivní komunikace s Romy jako jednotlivci.

Projekt Romaňi kereka - Romský kruh získal záštitu zmocněnce vlády ČR pro lidská práva, pana Svatopluka Karáska a finanční podporu německé nadace Hermann-Niermann-Stiftung z Düseldorfu, Statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice. Partnery projektu jsou rovněž Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Goethe Institut. Více informací na http://www.kmo.cz.

Miroslava Sabelová


Obsah

 

SKIP