BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

SMĚR

Adresné rozšiřování informací na internetu čili Stručný úvod do používání RSS z pohledu knihovníka

Za zkratkou RSS se skrývá jednoduchý nástroj, který z hlediska uživatele v zásadě neslouží jinému účelu než knihovníkům dobře známé služby Adresného rozšiřování informací (ARI - v knihovnické novořeči také SDI) či ještě případněji Current Contents. Zakládá se na stejné potřebě jako existence obou služeb: totiž na tom, že nikdo z nás nemá čas každý den znovu a znovu prohledávat informační zdroje a přesvědčovat se, zdali se neobjevil nějaký nový dokument v oblasti našeho zájmu, a potřebuje službu, která ho automaticky o zajímavých novinkách bude informovat sama. A přesně to služba RSS v prostředí internetu činí.

Pro začátek nepotřebujeme nic jiného, než malý prográmek - RSS čtečku - který je možné v řadě variant stáhnout z internetu a nainstalovat na svůj počítač. Po instalaci a spuštění čtečky ji musíme informovat o tom, odkud si budeme přát přehledy novinek dostávat - pro tento účel zpřístupňuje řada webových serverů tzv. RSS kanál - nejedná se o nic jiného, než webový dokument (připravený v jazyce XML podle určitého standardu, ale to uživatele vůbec nemusí zajímat), který má běžnou internetovou adresu, čili URL, jako kterýkoli jiný webový dokument. URL RSS kanálu je pak třeba vložit do seznamu RSS kanálů čtečky v zásadě podobným způsobem, jako v internetovém prohlížeči ukládáme adresy zajímavých stránek do seznamu "Oblíbených položek", "Záložek", "Bookmarků" apod. A to je vše. Čtečka RSS po spuštění kontroluje, zda webové dokumenty, čili RSS kanály z uloženého seznamu neobsahují nějaké novinky, pokud ano, načte základní údaje, které je charakterizují ve formě stručné citace, tj. obvykle název dokumentu, jméno autora, jednoduchou anotaci a URL novinky, a v okně podobném okně prohlížeče tyto citace zveřejní ve formě seznamu. Kliknutím na příslušnou citaci se pak otevře celý dokument. Čtečka může běžet v pozadí a v nastavitelných intervalech (třeba jednou za hodinu) automaticky kontrolovat, nebyly-li na zvolených "oblíbených položkách" zveřejněny nějaké novinky. Pokud ano, čtečka o tom informuje, např. tak, že otevře malé informační okénko (podobné informačním okénkům, které se v systému MS Windows XP objevují v pravém dolním rohu obrazovky s různými hlášeními) se stručným přehledem novinek - jejich titulků: po kliknutí na titulek se např. může otevřít celé okno čtečky s příslušným dokumentem, nebo se spustí prohlížeč a otevře odpovídající stránka.

Jak zjistit URL RSS kanálu? Webové prezentace, které svůj obsah prostřednictvím RSS kanálu zveřejňují, na to upozorňují: na stránce bývá někdy poněkud skrytý odkaz označený "RSS", či ikonka se stejným nápisem, např. Po kliknutí na odkaz nebo ikonku se v okně prohlížeče otevře xml soubor příslušného kanálu, zobrazí se jako poněkud nečitelný text opatřený tagy, ale to pro uživatele není důležité - URL tohoto souboru je URL RSS kanálu, do seznamu "oblíbených položek" čtečky RSS je pak možné jej vložit třeba zkopírováním z adresového řádku prohlížeče. Některé čtečky spolupracují s prohlížečem tak, že automaticky detekují soubor RSS kanálu otevřený v prohlížeči a nabízejí jej k uložení jednoduchým kliknutím. Možností je řada, závisí na konkrétním typu použité čtečky a prohlížeče.

RSS kanály rovněž umožňuje "přijímat" prohlížeč Firefox, je pravděpodobné, že to bude umět i nová verze Internet Exploreru.

Pro ty, kteří jsou zvyklí přijímat přehledy novinek prostřednictvím poštovního klienta, nabízí v případě klienta MS Outlook firma Microsoft na svém tržišti ke stažení rozšíření Outlooku, které zařídí, aby se uživatel o novinkách dozvídal tak, jak je zvyklý, v prostředí přijaté elektronické pošty. Viz <http://office.microsoft.com/en-
us/results.aspx?Scope=EP%2CEM&
Query=rss&Origin=HA011750001033&CTT=5
>

Příkladem použití RSS kanálu je v knihovnickém prostředí elektronická verze Bulletinu SKIP <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm>. RSS kanál se zde skrývá pod ikonkou RSS v pravém sloupci vedle textu článků, jeho URL je <http://skip.nkp.cz/Bulletin/RSS.xml>

Kde seženu RSS čtečku? K dispozici je jich celá řada ke stažení z internetu - mezi ty provozem osvědčené, které umí správně zobrazovat češtinu a jsou zdarma, patří RSSReader stažitelný z <http://www.rssreader.com/>, či FeedReader z <http://www.feedreader.com/>, server iDnes nabízí ke stažení čtečku z <http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?y=zpravodaj/rss.htm>. Sofistikovanější čtečku s českým rozhraním možno stáhnout ze stránek RSS Point <http://www.rsspoint.cz/>, ovšem již ne zdarma.

Tím se samozřejmě tématika RSS nevyčerpává - další informace je možné získat např. na následujících a mnohých dalších adresách či najít v "papírových" dokumentech:

. Co je to RSS? <http://www.orisek.net/clanky/co-je-to-rss/>

. RSS (file format). <http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_%28file_format%29>

. Jak dostupné jsou vaše informace? : Informace pomocí RSS / Michal Till In: Connect!. -- Praha. -- ISSN 1211-3085. -- roč. 10, č. 3 (200503), s. 23-24

. RSS: Pro snadné sdílení webového obsahu / Russel Kay In: Computerworld. -- Praha. -- ISSN 1210-9924. -- roč. 15, č. 26 (200407), s. 21

Jindřich Pilař


Obsah

 

SKIP