BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

SMĚR

Kamery ve veřejných prostorách knihoven

Čas od času se objevují otázky pracovníků knihoven po právním rámci používání kamer ve veřejných prostorách knihoven za účelem ochrany majetku, případně osob přítomných v knihovně.

Tato záležitost je řešena v občanském zákoníku - zákoně č. 40/1964 Sb. v platném znění, v ustanovení § 12 odst. 1 "Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením."

Jestliže je tedy prostor, jenž je snímán kamerou, zřetelně označen (např. vývěskou s obrázkem kamery a textem "Tento prostor je snímán kamerou") - a možnost tohoto postupu je zakotvena v knihovním řádu *) -, pak vstupem do takového prostoru osoba konkludentně **) projevuje svůj souhlas s pořízem obrazového záznamu své osoby.

Současně je třeba podtrhnout, že kamerový systém nesmí být užit v rozporu se zájmy osob pohybujících se v knihovně: např. záznam nemůže být použit jinak, než povoluje zákon, tj. může být vydán jen na výzvu Policie České republiky nebo soudu, příp. státního zastupitelství.

____________________

*) Prostory Knihovny... mohou být z důvodu ochrany sledovány kamerovým systémem. Vstupem do Knihovny... uživatel i návštěvník berou na vědomí, že jejich pohyb v Knihovně... může být zaznamenán kamerovým systémem.

**) "konkludentní právní úkon" - úkon provedený nikoli na základě výslovného projevu vůle, ale o jehož významu je třeba usuzovat, vyvozovat ZÁVĚR (lat. concludere - uzavřít).

Zdeněk Matušík


Obsah

 

SKIP