BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Rozhovor

Hana NováS PhDr. Hanou Novou (N) hovoří Ladislav Kurka (R). Dr. Nová je od roku 2004 předsedkyní regionálního výboru v Praze, předtím byla řadu let jeho místopředsedkyní. Profesně je vedoucí oddělení periodik v Národní knihovně.

R: Jak máte sestavený regionální výbor? Při tak silné členské základně asi není velký problém výbor sestavit.

N: To byste se divil. Máme sice asi 230 individuálních členů, ale dát dohromady "partu nadšenců", kteří věnují svůj volný čas, zas není tak jednoduché. To asi velmi dobře znají ostatní regionální předsedové. V devítičlenném výboru je 5 lidí z Národní knihovny. Ještě máme členy z Městské knihovny, knihovny Židovského muzea, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ÚISK (studentka) - to je vše. A tříčlenná revizní komise.

R: Jak jste si rozdělili úkoly?

N: Zlata Houšková je místopředsedkyně, Laďka Zemánková se stará o členskou základnu a Alenka Kvasničková o hospodaření, Hanuš Hemola má v rezortu spolupráci knihoven a Šárka Šuranová exkurze, Marie Čadková kulturní vyžití. Ostatní jsou využívány příležitostně k různým akcím. Ale nesmíte zapomenout, že Praha vysílá do VV SKIP celkem 7 lidí, že Vy jste šéfredaktor Bulletinu SKIP atd.

R: Když jste se zmínila o exkurzích. Každou chvíli dostanu do PC info o připravované exkurzi a den po jejím skončení fotky. Vypadá to jednoduše.

N: Měli jsme představu, že uspořádáme několik exkurzí a dost. Jenže objevujeme (hlavně Šárka) další knihovny a zajímavá pracoviště a tak už tato činnost pokračuje čtvrtým rokem. S vybranou knihovnou se dohodne termín a program návštěvy včetně možného počtu zájemců. Šárka poté připravenou exkurzi oznámí do elektronické konference pražského SKIPu a téměř vzápětí je přihláškami počet zájemců vyčerpán. Chodí s námi i studenti ÚISK. V loňském roce bylo připraveno 13 exkurzí s účastí 225 osob, letos už proběhlo 14 exkurzí, na které přišlo 196 kolegyň a kolegů a 3 exkurze nás ještě čekají.

R: Jak taková exkurze probíhá? Ptám se proto, že většina RV pořádá návštěvy "přespolních" knihoven, ale ne těch, které jsou v místě. Třeba by takové informace mohly být inspirativní i pro další RV.

N: V dohodnutou hodinu jsme přivítáni a následuje připravená prohlídka. Poté posedíme při drobném pohoštění a vyměňujeme zkušenosti, diskutujeme, dostaneme prospekty (když je knihovna má) a někdy zde podchytíme i nové členy SKIP. Účastníci získají nové informace, možná i podněty, a mohou konfrontovat vše s vlastní činností. Jsme rádi, když se exkurze líbí, a snažíme se dávat fotodokumentaci na naše webové stránky.

R: Se zájmem sleduji - a nejsem zdaleka sám - na regionálních konferencích střetnutí ředitele MKP s Vaším výborem kolem otázky, co dělá výbor pro institucionální členy. Na poslední konferenci jste slíbili, že se budete touto problematikou zabývat. Jste přece jen v odlišné situaci než jiné regiony vzhledem k vysokému počtu insitucionálních členů.

N: V květnu jsme uspořádali první seminář věnovaný spolupráci pražských knihoven. Zastoupeno zde bylo 30 účastníky 17 knihoven. Zprávička byla v druhém čísle Bulletinu SKIP. Jako největší problém přítomní vytipovali potřebu shromažďovat regionální knihovnické informace na jednom místě - MKP přijala úkol vytvořit k tomu portál. MKP proto, že plní v Praze regionální funkce. Pomáhat bude i komise pro služby při NK ČR, jejímž vedoucím je Hanuš Hemola. V současnosti je připraven druhý seminář - o autorském zákoně. Uskuteční se 28. listopadu v Národní knihovně a jak to tak bývá, kapacita je již plně obsazena.

R: Každý rok se účastním tradičního předvánočního setkání

N mi skáče do řeči: RV pořádá tuto akci už asi deset let a návštěva přesahuje šedesát lidí, z nichž většina (Vy ne) přinese vlastní cukroví (kolega Matušík loni perníčky s nápisem SKIP). Letos se sejdeme 13. prosince. A tradičních akcí, které připravujeme pro členy, je více - Knihovníci dětmi (pořádají kolegyně z MKP), tajná akce kol. Závišky Theca Pragensis atd. Před měsícem přišla kolegyně Čadková s novou nabídkou - literární vycházkou s odborným výkladem na Vyšehrad. Pro pokročilý podzimní termín se jí účastnilo 8 lidí, ale budeme pokračovat i v příštím roce a termín změníme na jaro. Stejně tak budeme pokračovat v návštěvě divadelních představení, které vybírá a vstupenky zajišťuje opět kolegyně Čadková. Tradicí se také stalo udělování ceny pražského SKIPu - Pražský knihovník/knihovnice. Členové mohou písemně navrhnout kohokoli (i nečlena SKIPu), samozřejmě se zdůvodněním, a výbor poté z návrhů vybere. Mělo by to být ocenění za významný knihovnický počin nebo soustavnou práci v oboru, která je přínosem pro pražský region nebo celý obor. Cenu tvoří diplom a skleněný hranol s pražským motivem. V loňském roce jste cenu dostal Vy, že?

R: Co říkáte navrženému zvýšení příspěvků pro členy SKIP?

N: Na regionálním výboru jsme to ještě neprobírali, já osobně jsem pro. Ale je třeba vidět, že část vybraného příspěvku mohou naši členové dostat zpět, protože přispíváme na jízdné na různé akce SKIP (např. na Literární Šumavu, Setkání seniorů apod.) a v každém roce pořádáme zájezd na happening s návštěvou knihoven v okolí (i v zahraničním okolí).

R: Myslíte si, že by v Bulletinu SKIP měl vyjít seznam portálů a dalších důležitých webových adres pro knihovníky?

N: (nic netušíc) Asi ano.

R: A kdy ho zpracujete?

N: (nevraživě a po krátkém váhání) V příštím roce.

R: Tak Vám za tento slib a rozhovor děkuji a máte poslední slovo.

N: Chtěla bych poděkovat všem kolegyním a kolegům za práci ve výboru. Příští rok nás čekají na regionální konferenci volby a tak si moc přejeme, aby byl výbor posílen mladšími kolegyněmi/kolegy.


Obsah

 

SKIP