BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Praha - Radotín

Místní knihovna jako Veřejná knihovna Radotín byla zřízena kolem roku 1925. Od roku 1970 do roku 1974 působila jako středisková knihovna, starala se o šest vesnických knihoven. Od 1. 7. 1974 připadla pod Městskou knihovnu Praha a od 1. 1. 1983 se vrátila pod správu MNV Radotín. V současnosti je zařízením obce jako organizační složka Městské části Prahy 16.

Praha - Radotín

Knihovna se vždy těšila velkému zájmu radotínských občanů, navštěvuje ji asi 800 čtenářů, z toho je 350 dětí. V roce 2005 bylo zaznamenáno 57 000 výpůjček, knihovna měla ve svém fondu přes 40 000 svazků. Knihovna spolupracuje se ZŠ, Gymnáziem Oty Pavla, mateřskými školami, dětským zařízením Petrklíč a s Domem s pečovatelskou službou.

Po necelém roce "výjimečného stavu", kdy se radotínská knihovna nejprve stěhovala do náhradních prostor a následně se pro veřejnost úplně uzavřela, byla 4. 10. 2006 zrekonstruovaná budova v Loučanské ulici uvedena do provozu a přivítala své věrné i nové čtenáře nejen z Radotína, ale i z celého správního obvodu.

Zájemcům je v rozšířené budově s moderním vybavením ihned k dispozici přes 30 000 svazků ze stávajícího fondu. Dalších 10 000 méně žádaných knih ještě na elektronické zpracování čeká.

Už při vstupu do budovy čtenáře potěší skřínky k odložení tašek či batohů, díky nimž se může po budově pohybovat "bez zátěže". Může si vybírat titul svého srdce nejen přímo v regálech, ale také pohodlně z domova v elektronické evidenci internetovým prohlížečem, nebo přímo v knihovně on-line katalogem. Další počítačová pracoviště slouží k přístupu k internetu, tři počítače pro dospělé, tři v oddělení pro děti. Samozřejmostí je bezbariérová úprava budovy.

Nábytkem knihovnu vybavila firma Alax. Regály jsou v kombinaci dřeva a kovu, stejně jako výpůjční pulty. Police jsou ze světlounké břízy, boční stěny jsou modrošedé ve stříbrošedém kovovém rámu.

Praha - Radotín

Barevně je celá knihovna laděna do modra, tomu odpovídá i podlahová krytina - béžovorezavé marmoleum s výraznými modrými díly symbolizujícími jezírko a potok. Tato symbolika vychází z historie Radotína, na Radotínském potoce pracovalo několik mlýnů a mlýnské kolo se dostalo i do znaku města.

V dětském oddělení vytvořila firma Alax dřevěné barevné "mlýnské kolo", které slouží jako hrabátko na leporela pro nejmenší a je hlídané soškou vodníka. Celé dětské oddělení je barevnější, jsou zde stolečky s modrými, žlutými a červenými židličkami různé velikosti. Regály jsou ovšem v dětské i dospělé části modrošedé, jsou stabilní a jednoduše výškově nastavitelné. Výpůjční pulty jim designem a barevností odpovídají, celý prostor knihovny působí světle a lehce.

Původní velikost knihovny byla před rekonstrukcí pouze 250 m 2 . Nově je přistavěno přízemí a nad částí původní knihovny a nad přístavbou bylo vybudováno patro o rozloze 220 m 2 , kde se nyní nachází dětské oddělení a podstatná část naučné literatury. Přízemí zaujímá plochu 216 m 2 a je zde umístěna beletrie pro dospělé a část naučné literatury. Kanceláře, chodby a ostatní příslušenství mají rozlohu 95 m 2 , v původním sklepě je umístěn sklad o velikosti 36 m 2 . Celkem má nová Místní knihovna Radotín rozlohu 537 m 2 , rekonstrukcí se tak zvětšila o 287 m 2 .

Knihovna je otevřena v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 9 do 18 hodin s přestávkou mezi 12 a 13 hodinou. Roční poplatky zůstávají na původní výši, tj. 150,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti. Registrovaní čtenáři mají 30 minut internetu týdně zdarma.

Informace o stavbě

Územní rozhodnutí: 30. 5. 2005

Stavební povolení: 1. 7. 2005

Veřejná soutěž o zhotovitele stavební části: zvítězila firma KRUH Praha a. s.

Veřejná soutěž o dodavatele vybavení: zvítězila firma ALAX, s. r. o.

Zahájení stavby: 5.10. 2005

Dokončení stavby: 31. 5. 2006

Zahájení dodávek nábytku: 1. 7. 2006

Dokončení montáže nábytku: 31. 8. 006

Stěhování knižního fondu do nových prostor: červenec - srpen 2006

Náklady stavby:

projekty: 282 tisíc Kč

stavební práce: 9 305 tisíc Kč

vybavení nábytkem: 1 631 tisíc Kč

ostatní vybavení: 738 tisíc Kč

celkem: 11 956 tisíc Kč

Finanční krytí:

Magistrát HMP: 9 600 tisíc Kč

Českomoravský cement, a. s.: 2 000 tisíc Kč

vlastní zdroje: 356 tisíc Kč

Irena Farníková, Naděžda Mašková


Obsah

 

SKIP