BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Vsetín

Stovky čtenářů si nenechaly ujít slavnostní otevření zbrusu nové Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, které se uskutečnilo v úterý 26. září 2006.

Vsetín - knihovna

Knihovna se po téměř padesáti letech přestěhovala z již nevyhovujících stísněných prostor v budově na ulici Svárov do bývalé administrativní budovy na Dolním náměstí. Veřejnost se tak konečně dočkala moderního informačního a vzdělávacího centra.

Nová budova knihovny se nyní může pyšnit novou prostornější půjčovnou, čítárnou, studovnou, hudebním oddělením, samostatným přednáškovým sálem, turistickým infocentrem, počítačovou galerií a komunitním klubem pro mládež.

Poskytujeme zde nejen klasické knihovnické výpůjční a informační služby, ale knihovna nabízí také znalosti, informace, komunitní programy, stává se jedním z kontaktních míst občanů pro veřejné záležitosti a napomáhá při vytváření místního partnerství.

V nových prostorách se dle našich představ rozjely také projektové aktivity. Jsou zaměřeny především na počítačovou gramotnost, motivaci k práci a sociální a občanské dovednosti.

V současné době se těchto akcí hojně zúčastňují specifické skupiny obyvatel jako jsou rodiče s malými dětmi, nezaměstnaní, senioři, zdravotně postižení občané a celá řada mladých lidí, pro něž knihovna každoročně připravuje širokou nabídku akcí, besed a vzdělávacích programů.

Již v prvním týdnu otevření zaznamenal velký úspěch komunitní klub knihovny. Žáci základních škol i středoškoláci vítají tuto novou službu, která vznikla díky projektu, s nadšením.

O reklamu klubu je postaráno zejména každodenními exkurzemi pro střední i základní školy, jejichž účastníci během října a listopadu procházejí knihovnou.

Vsetín - studovna

Po každé prohlídce se přihlašují noví mladí lidé do knihovny a začínají využívat služeb knihovny. V odpoledních hodinách po vyučování je pak možno v "Káčku" spatřit skupinky mladých studentů, kteří hrají zábavnou hru, čtou časopisy nebo jen tak v pohodlí sedacího nábytku rozprávějí a relaxují.

Součástí nabídky K klubu jsou také tematicky zaměřené besedy pro školy a zejména na děti ohrožené sociální exkluzí.

Přestavba budovy a komunitní aktivity se mohou uskutečnit díky úspěšným projektům, které byly podány letech 2004 - 2005 do strukturálních fondů, konkrétně do SROP 3.1. a SROP 3.2. Po jejich schválení byla v prosinci 2005 zahájena přestavba stávající administrativní budovy v novou knihovnu.

Přizpůsobení prostor potřebám knihovny si vyžádalo téměř třináct miliónů korun, z nichž takřka devadesát procent bylo hrazeno z evropských fondů.

Autorem architektonického návrhu byla firma Hovořák&Hovořáková a partneři Vsetín, dodavatelem stavby pak firma VW Wachal, a.s. z Kroměříže.

Knihovně nyní slouží asi dva tisíce metrů čtverečních plochy, na kterých je uloženo okolo 100 000 svazků knih.

Zdena Haplová, MVK Vsetín


Obsah

 

SKIP