BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Jubilejní 10. Týden knihoven 2006 2. - 8. října aneb LETEM ČESKEM

Týden knihoven(výběr ze stovek, ale spíše tisíců akcí)

 PRAHA

Knihovnický happening aneb Národ sobě II. (Cesta k nové Národní knihovně)

Tradiční happening se časově Týdnu knihoven vymknul. Konal se z technických důvodů o týden dříve - 22. září, ale Týdnu knihoven dominoval. Velkoryse koncipovaná celodenní akce, připravená Národní knihovnou a SKIP (dopoledne semináře a exkurze, v poledne tisková konference, večer rout a večerní exkurze) vyvrcholila vlastním happeningem od 14 do 16 hodin na Špejchaře na Letné.

Jeho náplní bylo předávání základních kamenů pro novou budovu Národní knihovny generálnímu řediteli Národní knihovny Mgr. Vlastimilu Ježkovi s krátkým vystoupením jednotlivých regionů SKIP. Veleúspěšná akce znamenala převzetí 31 kamenů a 1 vejce od regionů, jazzové sekce a pražského primátora. Akce se odehrála v místech tramvajové smyčky na Špejchaře, kde během několika let vyroste nová budova Národní knihovny, a byla vyplněna vtipnými vystoupeními všech regionů SKIP.

Akce je dokumentována fotografiemi v celém čísle včetně obálky.

Všem

" A máme to za sebou....." tak to byla úlevná myšlenka, která mi prolétla hlavou po skončení rautu při pražském happeningu 22. září. Samozřejmě to ale zdaleka nebyla pravda. Nicméně v tuto chvíli již zbývá jediné - poděkovat všem, kteří se na úspěšném happeningu (alespoň podle ohlasů, které se k nám dostaly) jakkoliv podíleli. Jmenovité poděkování se mi zdá trochu problematické, protože "není malých rolí" a každý přispěl svým menším či větším dílem k tomu, aby zhruba 250 účastníků happeningu bylo spokojeno.

Takže poděkování patří:

. 20 organizátorům

. 3 fotografům

. 10 přednášejícím

. pražským knihovnám - institucionálním členům SKIP, které se na happeningu podílely

. účastníkům seminářů

. průvodcům a účastníkům exkurzí

. účastníkům happeningu

. knihovnám i jednotlivcům, kteří přivezli ten správný kámen, ale i další potřebné věci, a předávání okomentovali nebo více či méně dramaticky ztvárnili (kameny a dary jsou vystaveny v Národní knihovně ČR v 1. patře)

. sponzorům

Hana Nová, předsedkyně pražské organizace SKIP

PS: Západočeši, máte to před sebou... těšíme se k vám.

Jihočeský kraj

Bechyně

. Akce na motto Cesta do knihovny: Pohádkový chodník - povídání a malování na chodníku před knihovnou

. Výlet s cykloknihami - výstavka knih

Jihomoravský kraj

Brno

. S internetem do světa, svět u nás

Dne 4. 10. 2006 v Týdnu knihoven byl slavnostně zahájen provoz projektu Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny, který Knihovna Jiřího Mahena v Brně realizovala společně se svým zřizovatelem Magistrátem města Brna z finančních prostředků Společného regionálního operačního programu strukturálních fondů Evropské unie a z rozpočtu města Brna i státu. Stěžejním tématem projektu je rozvoj informačních a komunikačních technologií.

V roce 2005, kdy byl projekt předložen Regionální radě Jihomoravského kraje ke schválení, poskytovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně přístup na internet na 14 provozech. V některých oblastech města nebyla k dispozici žádná pracoviště s veřejně přístupným internetem. Prostřednictvím realizace tohoto projektu se rozšířil počet provozů s veřejně přístupným internetem na celkových 32, takže v současné době je pokryto prakticky celé území města Brna. Současně se také na většině provozů rozšířil počet počítačových pracovišť s veřejně dostupným internetem, celkově má tedy veřejnost k dispozici 108 PC stanic s vysokorychlostním internetem.

Realizací tohoto projektu byly v knihovně vytvořeny podmínky k tomu, aby mohla plnohodnotně naplňovat svou roli veřejně dostupného informačního a vzdělávacího centra v rozsáhlém brněnském regionu. Prostřednictvím pracovišť knihovny mají všechny skupiny obyvatel zajištěný rovný přístup k celosvětovým informačním zdrojům a mohou se také vzdělávat v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi.

Centrem vzdělávacích aktivit bude zcela nové pracoviště v Kleinově paláci na náměstí Svobody - IN-centrum. IN-centrum nabízí registrovaným čtenářům 8 PC s bezplatným přístupem ke službám sítě internetu. Zájemcům z řad nečtenářů je umožněna registrace přímo na místě. Prostory paláce vybízí uživatele ke klidné a soustředěné práci, k dispozici jsou i MS Word, MS Excel a MS Power Point. Vytvořené dokumenty si lze vytisknout nebo uložit na disketu, CD nebo DVD. Z fondu KJM nabízíme vzdělávací programy na CD-ROM nebo odbornou literaturu. Provozní doba IN-centra je od pondělí do pátku od 13.00 do 18.00.

V polovině října byl zahájen kurz základní práce s PC a jednoduchého vyhledávání na internetu pro maminky na mateřské dovolené a seniory. Zájem především z řad seniorů je obrovský. Pro laickou i odbornou veřejnost chystáme přednášky o nových databázích nebo multimediálních encyklopediích. Kurzy vyhledávání na internetových stránkách městských a krajských úřadů nabídnou občanům možnost získat lepší přehled v orientaci a komunikaci s úřadem.

Kvalitní internetové připojení, které knihovna získala, bude současně umožňovat propojení sítě automatizovaných provozů a rychlejší postup při jejím rozšiřování. Připojování dalších poboček do sítě automatizovaných provozů je prioritou, neboť přináší uživatelům větší komfort a kvalitu při užívání služeb a možnost využívat knihovnu 24 hodin denně. Řadu služeb, zejména elektronické zpřístupnění knihovních fondů a informačních zdrojů, možnost rezervací, dostupnost vybrané knihovní jednotky, možnost prodloužení výpůjčky, jaká je provozní doba a další potřebné informace může čerpat ze svého domácího prostředí nebo přímo v knihovně. Veřejný internet je přístupný zdarma, z kapacitních důvodů jsou stanoveny časové limity pro jeho využívání.

PhDr. Alena Rybářová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Karlovarský kraj

Hazlov

. Výstava výtvarných prací Naše knihovna

Loket

. Knihohraní - odpoledne plné soutěží, her a čtení

. Podzimní knihovnický výlet do loketských lesů pro děti a jejich rodiče

Královéhradecký kraj

Dobruška

. Co se mi přihodilo cestou do (z) knihovny - literární soutěž pro děti do 15 let

Nechanice

. Co se v knihovně dozvím o rodném městě - pro 1. stupeň ZŠ

Moravskoslezský kraj

Hnojník

. Moje první cesta do knihovny - výtvarná soutěž

Plzeňský kraj

Přeštice

. Beseda s autorským čtením z knihy České dějiny očima psa I. se spisovatelkou Martinou Drijverovou

Praha

Zbraslav

. Jak najít cestu do knihovny - besedy pro žáky MŠ a ZŠ

Středočeský kraj

Bělá pod Bezdězem

. Stopovaná v knihovně - soutěž pro žáky ZŠ

Ústecký kraj

Krásná Lípa

. Výstava výrobků ze soutěže o nejkrásnější knižní záložku

Východočeský kraj

Heřmanův Městec

. Cesta do knihovny vede i přes internet - instruktáž

Vysočina

Hustopeče

. Cyklostezkou do knihovny - cyklovýlet s dětmi

Zlínský kraj

Mikulov

. Literární vycházka Po stopách mikulovských pověstí


Obsah

 

SKIP