BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

DOŠLO DO REDAKCE

Píšu povídky, píšu básně ... Slon a mravenec aneb Velcí a malí. Knihovna BBB Uherské Hradiště, 2006. 38 s. Náklad 500 výtisků. Jenom ten, kdo to zkusil, si dovede představit, co to znamená zhodnotit 238 literárních prací od 201 dítěte a uspořádat je do sličného sborníku. Kromě toho připravit soutěž EX LIBRIS 2006, do které přispělo 96 dětí a dospělých a z toho vybrat některé příspěvky jako ilustrační materiál. Chválím jako mimořádnou činnost.

Ve dvojčísle 7-8 Plzeňského literárního života PLŽ jsou shromážděny literární příspěvky mladých autorů ve věku středoškolském a vysokoškolském. Možná, že by část těchto příspěvků z oblasti poezie zajímala i Mirka Kováříka z ČR 2 Praha pro jeho pořad Zelené peří. Příloha 1/2006 přináší povídku Brunhilde od Jaroslava Štrunce (nar. 1934). Povídka zachycuje období válečné a v r. 1945 a je velmi čtivá. Autor je známým regionálním, který publikoval již řadu titulů. Toto je však první tištěná podoba této povídky.

Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje U NÁS nám představuje galerii knihoven a knihovníků, jejich snažení zaměřené na nové trendy, jako jsou knihovna - komunitní centrum, internet v knihovnách, dětské čtenářství, rekvalifikace knihovníků a jejich pohled na funkci knihoven. Cenné jsou zkušenosti náchodské knihovny ze spolupráce se školou, půvabný je pohádkový svět V. Klimtové a její setkání se čtenáři v Mokré na Rychnovsku. Podnětný je příspěvek ze školní knihovny a jejího informačního centra v Hradci Králové, za pozornost stojí příspěvek s informací o knihovnách a strukturálních fondech EU. Důležitá jsou upozornění na novely zákonů, Pravidla bezpečného internetu pro děti a Listina dětských práv na internetu. Závěrem lze pochválit přístup k řešení aktuálních úkolů a poděkování za všechnu iniciativu. Zdravíme všechny "šumné knihovny".

-cj-


Obsah

 

SKIP