BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Zrušení knihovny

Aby nebyl název článku zavádějící, je třeba doplnit: jedná se o zrušení knihovny Justiční Akademie (JA) ve Stráži pod Ralskem z důvodů přemístění JA do nového sídla v Kroměříži. V tomto podání se tedy jedná o zmenšení počtu knihoven v Libereckém kraji, nikoliv definitivní zrušení knihovny této instituce, ALE...

Určitě většina z nás si ještě pamatuje dost vzrušené odezvy na rozhodnutí Poslanecké sněmovny v loňském roce, konkrétně schválení doplňku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb. a podle kterého došlo ke sloučení Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem s dosavadní justiční školou v Kroměříži. Nepřísluší mně hodnotit toto rozhodnutí zákonodárců, to již učinili jiní. Pro nás knihovníky je ale určitě zajímavé shrnutí některých skutečností:

Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem byla vybudována před čtyřmi lety nákladem 100 mil. Kč (prostředky EU). Pro vzdělávací účely této instituce zde současně fungovala knihovna s aktuálním knihovním fondem. Myslím, že není troufalé tvrzení, že byla vedena fundovaně. Vedoucí knihovny paní Vesecká byla v pravidelném kontaktu s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, využívala konzultačních a poradenských služeb regionální knihovny včetně pořádání seminářů pro informační pracovníky působící v soudních zařízeních.

Rozhodnutí o ukončení činnosti knihovny ve Stráži p.R. vzaly pracovnice na vědomí. Závěr: pracovní poměr knihovnic skončil 30.6.2006, o fondy knihovny k tomuto termínu neprojevil nikdo zájem. Další informace o osudu knihovny nemáme, každopádně tuto formu vnímáme jako mírně řečeno nestandardní!

Hana Opatrná


Obsah

 

SKIP