BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Veřejná čtení v knihovnách po novele autorského zákona

Veřejná čtení v knihovnách bude možno po novele autorského zákona (216/2006 Sb.) provozovat na základě licenční smlouvy, která bude uzavřena mezi Národní knihovnou ČR a agenturou Dilia. Úplné znění autorského zákona č. 121/2000 po novele již vyšlo ve Sbírce zákonů, částka 126/2006 z 10. 8. 2006. Smlouva se bude vztahovat na knihovny evidované podle knihovního zákona a bude zahrnovat tyto principy:

  • Úhrada odměn autorům bude provedena paušální platbou, kterou uhradí Národní knihovna ČR. Jednotlivé knihovny nebudou odvádět žádný poplatek.
  • Každá knihovna pořádající veřejné čtení bude muset provést zpětně ohlášení o akci pomoci webového nebo papírového formuláře.
  • Nebude nutno hlásit ta veřejná čtení, které se konají ve spolupráci se školami jako součást vyučování.
  • Obsah hlášení bude zahrnovat:

- Identifikační údaje o knihovně

- Datum čtení

- Údaje o díle: autor, překladatel, autor dramatizace nebo adaptace, název díla, rok vydání a vydavatel.

Vít Richter


Obsah

 

SKIP