BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Projekt internetizace knihoven (PIK) - vláda schválila pokračování

Minulá vláda na svém posledním zasedání 30.8.2006 rozhodla o pokračování PIK do roku 2015 (Usnesení vlády č. 1032/2006. Záměrem je trvalá úhrada provozu připojení knihoven, která bude probíhat v plné výši ze státního rozpočtu. Vlastní připojování knihoven by mělo pokračovat do 31. prosince 2007. Předpokládá se, že s rozvojem technologií bude také průběžně navyšována rychlost připojení z nynějších 2 MBit/sec až na 10 MBit/sec. Důležitou změnou také je, že financování a řízení PIK bude od roku 2007 v kompetenci Ministerstva kultury.

Žádosti o připojení knihovny k internetu je možno nadále průběžně podávat příslušným krajským knihovnám. Formulář žádosti je k dispozici na http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3078. Pokud má knihovna zájem o připojení přes PIK, doporučujeme podat žádosti průběžně.

V průběhu podzimních měsíců proběhne v řadě knihoven přechod s ISDN linek na ADSL s rychlostí 2 MBit/s. Telefonica v současné době investuje do rozvoje své pevné sítě a plánuje, že v letošním roce bude mít 98% obyvatel k dispozici v místě nabídku vysokorychlostního internetu. Aktuální stav dostupnosti ADSL v České republice najdete na http://www.cz.o2.com/internetexpres/cz/home/lokality_adsl.html.


Obsah

 

SKIP