BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

V REGIONECH

STŘÍPKY Z LIBERECKÉHO REGIONU

Rýsují se nové aktivity?

Jedním z vytrvale se opakovaných bodů činnosti naší regionální organizace je navazování kontaktů s dalšími společenskými organizacemi v regionu. Což o to - záměry a úmysly jsou čisté a vždy bezpečně víme, koho oslovíme a co může daná spolupráce přinést všem zúčastněným. Pak ale běží rok, ne, že se nic neudělá, ale bohužel téměř vždy zůstane dění v zárodku, u jednoho, dvou setkání a příslibů.

Ale přece jen: v průběhu letošního jara jsme zachytili díky kolegovi z oddělení regionalistiky a starých tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci signál na spolupráci, která slibuje jiné kontakty a snad i perspektivu. Posuďte sami:

Na počátku 90. let minulého století vznikla Česká archivní společnost (ČAS), která si dala do vínku rozvíjet profesní, stavovské, zájmové a společenské aktivity činných i bývalých pracovníků v archivech a spisovnách, vysokoškolských učitelů a studentů pomocných vět historických, jakož i všech příznivců archivů. Na základě iniciativy archivů Libereckého kraje bylo v březnu t.r. povoleno zřízení první regionální pobočky ČAS. Uvedená pobočka s názvem Ještědská chce podobně jako knihovnický spolek naplňovat profesní a zájmové potřeby svých členů formou přednášek, besed, poradenskou službou, neformálními schůzkami.Bude tak usilovat o zlepšení úrovně spisové služby, péče o archiválie a úzké kontakty s tzv. paměťovými institucemi, mezi které patří i knihovny.

Z ustavující valné hromady pobočky Ještědská vyšlo několik zajímavých námětů - zlepšení péče o archiválie uložené mimo státní archivní síť, organizování školení spisové služby, seznámení s evidencí Národního archivního dědictví, zpřístupnění všech archivních knihoven Libereckého kraje on-line...

Nepochybně i naše organizace SKIPu může zajistit profesionální součinnost, najít způsoby podpory zajímavých projektů, které zkvalitní služby všech zúčastněných a určitě mají šanci svým významem i přesáhnout hranice našeho regionu. Držte nám palce, věříme, že konkrétní počiny této spolupráce budeme moci brzy zveřejnit mimo jiné i v dalších číslech Bulletinu.

Poděkování

V červnu tohoto roku využilo několik knihovnic z našeho regionu nabídky východočeského SKIPu k účasti na zájezd Jižní Morava očima východočeského knihovníka. Určitě právě stránky Bulletinu jsou tím pravým místem, kde se patří veřejně poděkovat osvědčenému tandemu knihovnic ze Dvora Králové nad Labem, Lence a Martě (Mgr. Lenka Antošová a Marta Staníková - pozn. red.), hlavním to organizátorkám zájezdu. Nemělo to zkrátka chybu - cestovní nálada, program, počasí, osvědčený výběr sklípků a samozřejmě i kvalita navštívených knihoven! "Vyšel" i odjezd a návrat téměř na minuty, takže i vzdálenější účastnice zájezdu si v pohodě donesly domů čerstvé dojmy. Takže, milé kolegyně knihovnické i SKIPové, upřímné díky za krásné zážitky a další inspirace!!!

Hana Opatrná

JIŽNÍ ČECHY HLÁSÍ

Je třináctka opravdu nešťastné číslo? Odpověď, že není, si dali účastníci 13. Malého podzimního setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel. Sešli se tentokráte v Kamenici nad Lipou. Malý zmatek by nastal u neinformovaného čtenáře, proč "jihočeské setkání" v Kraji Vysočina? Je to tím, že přes všechny nové územní změny, patří svým srdíčkem knihovníci Pelhřimovska do jihočeské regionální organizace SKIP. Je nám spolu dobře a zatím nemáme potřebu nic měnit.

Hostitelskou knihovnou byla Městská knihovna v Kamenici nad Lipou. Program zahájil starosta města Ing. Ivan Pfaur, vedoucí MěK v Kamenici na Lipou Mgr. Hana Senderáková a předsedkyně regionální organizace SKIP Daniela Wimmerová. Spolkový prapor "kamenickým" předaly kolegyně z Městské knihovny v Třeboni, které o něj celý rok s láskou pečovaly.

Jižní Čechy

Odpoledne, po prohlídce knihovny, bylo zaměřeno na poznání hostitelského místa. Krátká procházka městem byla vystřídána prohlídkou zámku, muzea a přilehlého zámeckého parku.

Večer zahájil houslový koncert dua Viktorie a Bohdana Dorošenkových. Tradiční součástí setkání se stalo předávání ocenění "Librosaurus". Letos byla cena překvapením pro PhDr. Markétu Hejkalovou, Ing. Ivana Pfaura a Andělu Tomanovou. Překvapeni však také byli knihovníci, když pan starosta poděkoval Haně Senderákové za dlouhodobou dobrou práci její i knihovny a předal jí - z pověření Města Kamenice nad Lipou - květiny a věcný dar. Překvapení bylo příjemné na obou stranách.

Hlavním tématem večera byla beseda s Markétou Hejkalovou, překladatelkou, spisovatelkou a ředitelkou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě nejen na téma Nakladatelství v regionu a práce s regionální literaturou.

Zbylo dost času i na přátelské posezení, výměnu zkušeností i ochutnání krajových specialit.

Druhý den byl již tradičně věnován poznávání regionu. Nejprve účastníci navštívili město Žirovnici, kde si prohlédli velmi hezkou městskou knihovnu, která je umístěna v rekonstruovaných prostorách zámku a kde v příjemném prostředí působí milá knihovnice Věra Nepilová. Po prohlídce žirovnického zámku (hlavně expozice knoflíků a starých šicích strojů) se výprava přesunula do Počátek. Po prohlídce Městského muzea a návštěvě rodného domu Otokara Březiny se čas naplnil a Malé podzimní setkání v roce 2006 skončilo.

Jižní Čechy

Zbývá jen poděkovat organizátorům za práci a těšit se na další MPS 2007.

Ocenění cenou Librosaurus 2006

  • PhDr. Markéta Hejkalová - spisovatelka, překladatelka a ředitelka Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - za mnohaletou spolupráci s knihovnami a propagaci knižní kultury
  • Ing. Ivan Pfaur - starosta města Kamenice nad Lipou - za systematickou spolupráci a péči o knihovny v regionu
  • Anděla Tomanová - knihovnice Místní knihovny Želiv - za mnohaletý přínos SKIPu a hlavně za nezištné dlouhodobé vyšívání stuh, které jsou udělovány vítězným knihovnám v soutěži Knihovna roku (na regionální i celostátní úrovni)

Daniela Wimmerová

Z ostatních regionů zprávy nedošly.


Obsah

 

SKIP