BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

17. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 13.7.2006. Na jeho programu dominovala příprava 6. valné hromady a Týdne knihoven. Dále se jednání zabývalo otázkami mezinárodních styků: projednalo návštěvu kolegů z Francie, vyslání kolegů Korhoně a Leitnerové na studijní pobyty do Rakouska a kolegyně Nivnické na kongres IFLA do Soulu. Z bohatého bodu Různé alespoň informace, že se připravují dotazníky šetřící spokojenost uživatelů a zaměstnanců knihoven pro potřeby benchmarkingu.

18. zasedání předsednictva VV SKIP 30.8. mělo obdobný program: přípravu valné hromady a Týdne knihoven se zpřesňováním úkolů a termínů. Probírala se neuspokojivá situace s pokračováním Programu internetizace knihoven, kdy je ohroženo připojování dalších stovek knihoven (situace se ale poté změnila). Návrh soutěže o nejlepšího sponzora byl zvážen a přesunut na další předsednictvo. A velmi zajímavá informace: předsednictvo pozitivně posoudilo návrh společnosti Grand Princ na vydávání časopisu Grand Biblio, který by měl propagovat, popularizovat a představovat knihovny veřejnosti. (Návrh je to zajímavý, ale i riskantní - pozn. red.)


Obsah

 

SKIP