BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ SENIORŮ 16.-18.8.2006 V KROMĚŘÍŽI

Setkání připravila Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s RV SKIP Jižní Moravy a pod záštitou VV SKIP a za finanční podpory MK ČR.

Program začínal na kroměřížské radnici, kde naše seniory přivítala Mgr. Jitka Dvořáková - místostarostka města. Poté se účastníci přesunuli do Knihovny Kroměřížska, kde je čekalo milé přijetí v pěkném prostředí. Po přivítání a přednášce Dr. Šárky Kašpárkové o historii knihovny, následovala exkurze. Naše seniory zajímalo naprosto všechno, např.: kde jsou skladovány knihy do výměnných souborů v rámci výkonu regionálních funkcí, chválili dobře udržovaný fond, kvalitní zpracování, zajímali se o hudební oddělení, půjčování CD atd. Zkušeným očím nic neuniklo. Po krátké přestávce spojené s večeří následovala večerní procházka po historických pamětihodnostech města s Mgr. Antonínem Lukášem (v letech 1961-70 ředitelem knihovny). Mgr. Lukáš nezapřel, že je knihovníkem a také místním patriotem.

Druhý den byl rozložen do dvou bloků. První informační blok tvořilo vystoupení našich hostů. Generální ředitel Národní knihovny ČR Mgr. Vlastimil Ježek hovořil o stavbě nové budovy pro Národní knihovnu. V jeho prezentaci se účastníci dověděli o historii Klementina, ale i o členění fondů NK ČR a návaznost na rozdělení fondů do nové stavby. Senioři měli řadu dotazů a pan generální ředitel byl dotazován i v průběhu krátké přestávky.

Následovalo vystoupení paní ředitelky PhDr. Zdeny Friedlové z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Krátce představila krajskou knihovnu a její funkce a svou prezentaci zaměřila na osobnost Františka Bartoše a jeho letošní výročí. Všem účastníkům předala tašky s informačními materiály.

Poslední vystoupení měl předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter. Jeho přednáška byla věnovaná vyhodnocení statistik zaměřených na knihovnictví. Bylo to velmi zajímavé a účastníci pečlivě výklad sledovali. Při odchodu na oběd diskutovali o těchto ukazatelích.

Pozvání do Kroměříže, kromě výše uvedených hostů, přijali: PhDr. V. Raška - ředitel Knihovny K. Dvořáčka z Vyškova a ředitel R. Jančár z Knihovny B. B. Buchlovana z Uherského Hradiště.

Odpolední poznávací blok byl věnován prohlídce zámku a historické knihovny. Zámkem prováděl knihovník Cyril Měsíc Bc. Mírně unavení z množství informací se naši senioři přesunuli kousek za zámek. Tam měli možnost vstoupit do Arcibiskupských vinných sklepů, poslechnout si historii a také ochutnat to nejlepší v nabídce. Krátký volný čas věnovali procházce v Podzámecké zahradě nebo po historickém náměstí.

Druhý den byl zakončen příjemným posezením se zajímavým povídáním jednotlivých účastníků o svém profesním životě. Někdy to nebylo povídání veselé, zvláště v těch případech, kdy jsme slyšeli, že museli knihovny opustit zejména z politických důvodů. Na druhé straně tito lidé si zájem o svou profesi udrželi a do knihoven se vrátili. A jejich zájem o vývoj v oboru byl vidět také v Kroměříži. Program zpestřil milý pan J. Verner ze Záboří (druhý nejstarší účastník), jenž bravurně recitoval dlouhou báseň, kterou věnoval jako poděkování ženám. Sklidil zasloužený potlesk.

Třetí den byl opět věnován činnosti knihovny. Ředitelka ve své prezentaci hovořila o projektu Centrum celoživotního učení, který je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Seznámila přítomné s organizací tohoto vzdělávání, s náplní akreditačních kurzů i ohlasy ze strany kurzistů. Povídání bylo zakončeno exkurzí do centra, které dnes tvoří další oddělení knihovny.

Druhou půlku dopoledne Mgr. Daniela Hebnarová využila k představení vybraných dvou osobností a to: Marie von Ebner-Eschenbach - rodačky z nedalekých Zdislavic - významné rakouské spisovatelky a zástupkyně moravské německé literatury. Druhou osobností byl kroměřížský rodák Karel Kryl, kterého představila jako básníka. S krátkým úryvkem z Krylovy poetické tvorby se s účastníky rozloučila.

Organizátorům poděkovala za všechny účastníky PhDr. Jarmila Burgetová. Pobyt v Kroměříži se líbil všem, zúčastněným i přednášejícím, a tak byli spokojeni i organizátoři.

Závěrem dovolte citaci pana Vernera z dopisu, který jsem obdržela další týden: "Především Vám musím ještě jednou poděkovat za to, že jsem mohl prožít nezapomenutelné 3 dny jako ČLOVĚK! Řekl jsem Vám, že to byl LĚK na tu moji bolavou dušičku!"

A když dostanete takový krásný dopis, věříte, že to má smysl.

PhDr. Šárka Kašpárková


Obsah

 

SKIP