BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU

Kostomlaty pod Milešovkou - 22. - 24. června 2006

Druhé setkání knihovníků venkovských knihoven uspořádala Sekce veřejných knihoven SKIP ve spolupráci s Regionální knihovnou v Teplicích, Knihovnou Regionálního muzea v Teplicích, regionální organizací SKIP 06 (Děčín, Litoměřice,Teplice, Ústí nad Labem) a hlavně Místní lidovou knihovnou v Kostomlatech pod Milešovkou (Knihovnou roku 2004). Manželé Bláhovi se výrazně zasloužili o zdárný průběh akce, nebýt jejich elánu a nadšení, tak by vše neprobíhalo zdaleka tak hladce a uspokojivě.

Snahou organizátorů bylo využít dobrých zkušeností z předchozího setkání v Sedlnicích. Správnost myšlenky se projevila v tom, že část účastníků přijela na základě dobrých zkušeností z loňského roku. Dlouhodobým záměrem Sekce veřejných knihoven je, aby setkání knihovníků malých knihoven probíhala v obcích, jejichž knihovna získala titul Knihovna roku. S tímto cílem se akce zúčastnila místostarostka (a knihovnice v jedné osobě) Havlíčkovy Borové (Knihovna roku 2005) paní Jaroslava Hájková.

Program byl zahájen v Regionální knihovně v Teplicích. Knihovníky mimo jiné přivítal primátor Teplic senátor Jaroslav Kubera. Živě se o problematiku malých knihoven zajímal. Slíbil, že ještě v tomto roce knihovnu v Kostomlatech navštíví.

Po prohlídce knihovny následovala procházka lázeňským parkem do budovy Lázní Beethoven - historii i současnost teplických lázní všem přiblížila PhDr. Ivana Slunéčková (ředitelka teplické Regionální knihovny). Zbytek odpoledne prožili knihovníci v Regionálním muzeu v Teplicích. Vedoucí knihovny PhDr. Jana Michlová poodhalila tajemství Oněginovy Taťány při představování zajímavých osobností, které teplické lázně v minulosti navštívily. Na závěr se knihovníci účastnili vernisáže zajímavé výstavy Procházka historií dvou lázní - Teplice a Bad Gottleuba.

Večerní program probíhal v příjemném prostředí penzionu v Kocourově. Účastníci se vzájemně představili a přiblížili své knihovny i regiony, odkud přijeli.

Druhý den se knihovníci přesunuli do Kostomlat. Dopolední program probíhal v "zasedačce" obecního úřadu. Knihovníky uvítala starostka obce Mgr. Eva Krejsková, následovalo vystoupení dětí ze základní školy. Pak už se knihovníci plně věnovali aktuálním otázkám své profese. Budoucnost knihoven v malých obcích nastínil PhDr. Vít Richter (NK ČR), pokračovala Mgr. Zlata Houšková (NK ČR) na téma Komunitní role knihoven. Zda znamenají Regionální funkce pomoc či omezování zjišťovala Daniela Wimmerová (MěK v Českém Krumlově). Celý blok byl uzavřen představením Obecní knihovny v Havlíčkově Borové knihovnicí Jaroslavou Hájkovou.

Odpoledne začalo procházkou po Kostomlatech a vyvrcholilo návštěvou kostomlatské knihovny, na kterou byli všichni patřičně zvědaví. Zde se měli knihovníci možnost seznámit s bohatou činností manželů Hany a Miroslava Bláhových. Malým překvapením byla i návštěva ústeckého hejtmana Ing. Jiřího Šulce, který přinesl knihovně malý dárek - dvě obrazové publikace o Českém Středohoří a Ústeckém kraji.

Večer - opět v Kocourově - byl věnován krásám Českého Středohoří. O zajímavostech a kouzlech tohoto regionu hovořil Zdeněk Kalík a své vyprávění dokumentoval skvělými fotografiemi svého bratra.

Malebnost a půvab Českého Středohoří si knihovníci ověřili už při pobytu v Kocourově - nádherné panorama majestátných kopců bylo vidět od penzionu, kde byli ubytovaní. Sobotní výlet jen umocnil získané dojmy. Muzeum granátu v Třebenicích - krásná souprava šperků, kterou daroval básník J. W. Goethe své poslední lásce mladičké Ulrice von Lewetzow, Dubice - úchvatný pohled na řeku Labe a "Českou bránu - Porta Bohemica", pomník Přemyla Oráče ve Stadicích - to jsou jen některé zastávky na cestě za poznáním tohoto regionu.

Počasí nám přálo, program byl bohatý a zajímavý (jen času bylo tradičně málo !), přijetí vlídné a přátelské - účastníci setkání odjížděli obohaceni o zajímavé náměty pro svou činnost v knihovně a hlavně o příjemné zjištění - že Ústecký kraj není jen zemí průmyslu a pochybných elementů, ale že je to nádherná krajina plná báječných lidí a že stojí za to se sem VRÁTIT !!!

Daniela Wimmerová, Sekce veřejných knihoven SKIP


Obsah

 

SKIP