BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

 

ATLAS

NOVÁ ČESKÁ NORMA

Ve vší tichosti vydal Český normalizační institut novou českou technickou normu pod názvem Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů, a to pod označením ČSN ISO 11799. Norma je vlastně českou verzí mezinárodní normy ISO 11799:2003 a je doplněna pouze na několika místech informativními národními poznámkami.

Norma se týká jak konstrukce budovy, tak instalací a vybavení, zejména elektrické zabezpečovací signalizace, hasicích zařízení, osvětlení, vzduchotechniky a klimatizace a dokonce velmi stručně i nábytku a vybavení. V příloze B (informativní) je velmi potřebná tabulka Doporučené klimatické podmínky pro dlouhodobá uložená archivních a knihovních materiálů.

Norma však v mnoha místech není direktivní, ale jen doporučující, takže v mnohém připomíná Neufertovu publikaci, kterou rádi používají čeští projektanti.

Jistou zajímavostí je, že mezi 14 tituly uvedenými v bibliografii není ani jeden český.

Pro knihovníka, který připravuje stavbu či rekonstrukci, je to výborná orientace.

LaKu


Obsah

 

SKIP