BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

 

ATLAS

NÝRSKO

11. května 2006 byla slavnostně otevřena nově rekonstruovaná Městská knihovna v Nýrsku. Za dobu svého působení se knihovna několikrát stěhovala a od roku 1984 měla své sídlo v přízemí historické budovy na Náměstí č. 81 v Nýrsku. Tato budova byla postavena v roce 1684 původně jako zájezdní hostinec, postupně byla upravována a sloužila mnoha institucím. Budova postupem času přes malé dílčí opravy postupně chátrala, opadávaly omítky, kamenné zdi prostupovala vlhkost, po zdech vyrůstala plíseň. Již delší dobu uvažoval zřizovatel o opravě budovy. V roce 2004 získalo město dostatek prostředků na rekonstrukci. Společně s památkáři Plzeňského kraje byly vypracovány projekty. Knihovna a ostatní instituce, které v té době v č. 81 sídlily, byly vystěhovány. Knihovna našla útočiště v prostorách bývalých jeslí.

V červnu r. 2005 započala generální rekonstrukce historické budovy. Návrhy přestavby zpracoval architekt Radim Hucl. Stavební práce prováděla firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko.

Nýrsko

Budova byla vybourána na holé zdi a za dohledu statiků a památkářů mohli obyvatelé sledovat rychlou přeměnu staré budovy v nové kulturní centrum města.

Celkový vzhled objektu přizpůsobili architekti původnímu stavu ze 17. století. Od přízemí až po střechu dostal dům nový kabát. V únoru 2006 byly dokončeny veškeré stavební práce a úprava okolí.

Podle návrhů firmy AD Creative s.r.o. Plzeň (Martin Drnec) byla zadána výroba vnitřního vybavení. Nábytek vyrobila firma Kořan nábytek s.r.o. Plzeň.

Po modernizaci budovy získala knihovna potřebné prostory pro oddělení dospělých, kde je přehledně uloženo 90% fondu ve volném výběru, oddělení pro děti s hracím koutkem a mobilními regály pro volný výběr periodik, světlou studovnu se třemi stanicemi veřejného internetu a nově i pěknou čítárnu.

Celé první poschodí budovy slouží k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Multifunkční společenský sál pro 60 osob je vybaven promítacím a překladatelským zařízením, vestibul sálu využívá knihovna k pořádání výstav.

Nýrsko

Původní velká půda po přestavbě slouží jako regionální muzeum Občanskému sdružení Muzejní společnosti Královského Hvozdu.

Městská knihovna Nýrsko má od 1. ledna 4 pracovnice: 2 knihovnice, 1 pracovnici Informačního centra a 1 pracovnici pro kulturní a dotační činnost.

Provozní doba knihovny je 36 hodin týdně. Fond knihovny 34 688 svazků knih, počet čtenářů 499.

D. Hypiusová


Obsah

 

SKIP