BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

 

KDE KONČÍ NÁPADY DĚTSKÝCH KNIHOVNÍKŮ ?

HRADIŠŤSKÉ SLUNÍČKO

Letos pošesté svítilo Hradišťské sluníčko - vždy před ukončením školního roku připravuje Knihovna BBB (Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště) svým čtenářům malý festival k podpoře a propagaci dětského čtenářství, snad i proto, aby připomněla, že blížící se prázdniny nabízejí více volného času i ke čtení.

Po celý týden svítilo malým i velkým Hradišťské sluníčko - co letos přineslo?

Hradišťské sluníčko

Počasí nám přálo, a tak u Rozárky na Mariánském náměstí pondělní dopoledníček představil pohádky Zuzany Novákové, každý podvečer pak v 18 hodin odtroubil trubač Pavel melodií Pohádek z mechu a kapradí začátek čtené pohádky. Pět podvečerů děti letos poslouchaly moderní pohádky v podání herců Slováckého divadla, ti představili ukázky z tvorby Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Eduarda Petišky a Ivony Březinové. Čtené večerníčky jsou mezi dětmi i rodiči vítaným zpestřením předprázdninového času, k Rozárce se sjíždějí malí Večerníčci s vlastnoručně vyrobenými papírovými čepičkami, s koloběžkami, koly i kočárky; letos po středeční pohádce děti z MŠ dokonce zpívaly a rapovaly jako o závod, vždyť chtěly ukázat, co se stihly naučit ve školce v přírodě. Po večerníčku se přespáním ve školce chtěly rozloučit s odcházejícím školním rokem.

Jako host Hradišťského sluníčka přijela z Prahy autorka několika knih pro děti Petra Braunová, která čtenářům ve školní družině představila všechny své knížky - vždyť kromě Rošťáka Olivera, jehož zde na pokračování děti přečetly, se určitě zalíbí i její další tituly určené už těm pokročilejším čtenářům. A teď už vědí, po které z nich o prázdninách mají sáhnout.

Středeční dopoledne bylo věnováno prvňáčkům, kteří po celý rok pilně zvládali úskalí abecedy a naučili se hezky číst, jak jsme se osobně v některých třídách mohli přesvědčit. Knihovna pro ně připravila malou slavnost s pasováním čtenářů - opravdickým mečem odpasoval král Radovan, ředitel KBBB, za dohledu královny, spisovatelky Petry Braunové, celkem 249 dětí. Ty z nich, které najdou cestu do knihovny, zapíšeme zdarma a mohou tak objevit báječný svět knih. Program doplnila pohádka O rozhádaných písmenkách v podání dětí ZŠ Uherský Ostroh a písničky bánovských prvňáčků.

Dusné odpoledne přivítalo v našem městě zahraniční návštěvu - desítka vybraných čtenářů z Považskej knižnice se chystala přijet už v březnu na letošní Noc s Andersenem, ale hrozící povodně nám nedovolily strávit kouzlo společně čtených pohádek. Děti si to vynahradily u nás v červnu, u Rozárky zazněla kromě české také slovenská pohádka, na oplátku pak v knihovně samy předvedly literárně hudební montáž z Andersenových pohádek. Večer jsme společně vyzkoušeli, jak jde českým dětem čtení ve slovenštině a naopak. Nechyběla ani stezka odvahy setmělou půlnoční synagogou.

Ve čtvrtek Hradišťské sluníčko pozvalo do Redutního sálu začínající literáty a účastníky výtvarné soutěže Ex libris 2006. Do literární soutěže přišlo 238 prací z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst, odborná porota hodnotila podle věku dětí práce ve čtyřech kategoriích, zvlášť poezii a prózu. Nejlepší z nich už před vyhlášením výsledků stihly zabodovat v krajském kole, které letos připravila Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V Redutě bylo v okresním kole oceněno 36 literátů a 12 nejlepších tvůrců ex-libris. Ke zpestření svátečního dopoledne přispěl soubor bánovské Kuřátko ze ZŠ Bánov a vítěz okresního a krajského kola v recitaci Alois Zatloukal s pohádkou O červené Karkulce Aloise Mikulky.

Tiskem vyšel sborníček nejlepších prací z obou soutěží .

Páteční večerníčkovské pohádky ukončilo vystoupení malých mažoretek. A pak jsme děti pozvali do Orlovny na báječný film Lev, čarodějnice a skříň inspirovaný literární předlohou A.C.Lewise Letopisy Narnie. A díky filmu se nejen v naší knihovně výrazně zvýšila poptávka po všech knihách z této série.

Celý týden hřálo Hradišťské sluníčko, které každý den několikrát otevřelo nový pohled do světa knih a literatury; naším velkým přáním je, aby tato brána zůstala otevřená dětem nejen o prázdninách.

Více na: http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/1066

Mirka Čápová - Hana Hanáčková


Obsah

 

SKIP