BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Mozaika

Dvě naše největší knihovny vydaly statistické informace. Národní knihovna ČR ve své ročence informovala o růstu protokolovaných výpůjček od r. 1992: v tom roce zaregistrovala 470796 výpůjček, zatímco v r. 2005 celkem 566379, tedy o 20% více.

Statistik Městské knihovny v Praze Dr. Vávra si dal práci, aby spočítal všechny výpůjčky a návštěvníky v síti pražských veřejných knihoven od založení 1891 do 2005: 317 429 061 a 101 491 698.

V roce 2005 vyšlo v Česku celkem 15350 titulů. Podle tematických skupin bylo nejvíce literárních textů - 3340 a titulů z historie a biografie - 1511.

V hamburských veřejných knihovnách mají novou - mladou a hezkou - asistentku INA. Mluví a učí se odpovídat na dotazy registrovaných čtenářů. Ale pozor: je virtuální a její jméno vzniklo zkrácením ze slov Internet - Navigations - Assistentin den öffentlichen Bücherhallen. Její adresa: www.buecherhallen.de. Obrázek je reprodukcí z pohlednice, kterou při té příležitosti vydala hamburská knihovna.

Prosba redakce

Redakce Bulletinu SKIP přesouvá z technických důvodů připravenou rubriku Směr věnovanou tentokrát kamerovým systémům do příštího čísla. Redakce přivítá jakékoli informace k tématu.


Obsah

 

SKIP