BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Došlo do redakce

Sborník z konference Literární odkaz Karla Dvořáčka

Patří k zásluhám ředitele vyškovské knihovny Vladislava Rašky, že do širokého povědomí přešlo jméno předčasně zesnulého prozaika Karla Dvořáčka (* 31.10.1911 Ivanovice na Hané † 20.8.1945 Brno). Přispělo k tomu i pojmenování knihovny po tomto spisovateli v roce 1992. V Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově se konala také konference k 60. výročí spisovatelova úmrtí, načasovaná do Týdne knihoven v říjnu 2005.

Karel Dvořáček zemřel na následky nacistického věznění krátce po 2. světové válce. Talentovaný autor vydal za svého života šest knih. V roce 1937 vyšla jeho povídková prvotina Olza, během válečných let další tituly, mezi něž patřil i román Pole kráčí do hor (1941) oceněný národní cenou. Více informací o Dvořáčkovi a jeho díle přináší sborník z konference, vydaný jako 94. číslo Zpráv Muzea Vyškovska. Jsou v něm otištěny literárně historické referáty, vzpomínky a bibliografie, zahrnující i posmrtně vydaná díla, výbory a překlady.

Václav Fryček (1897 - 1969)

Neméně zajímavou osobnost představila Městská knihovna Náchod. V publikaci vydané již v roce 1998 (jeden výtisk z nevelkého nákladu si nalezl cestu do redakce Bulletinu SKIP až nyní) se autorky Hana Rybková a Pavla Teichmanová věnovaly životu, literární práci a knihovnickému působení Václava Fryčka. Rodák z Malesic u Plzně byl spjat především s knihovnou v Náchodě, kde pracoval od roku 1928 s kratší přestávkou za války až do roku 1948. Teoreticky se zabýval veřejným lidovým knihovnictvím, ve svých článcích se zamýšlel nad vlivem knihoven na veřejné mínění, nad jejich výchovnou funkcí či úlohou knihovníka. Psal básně, romány, eseje i divadelní hry. Bibliografie Václava Fryčka, jež je součástí publikace, uvádí přes třicet publikovaných titulů a celou řadu prací, které zůstaly v rukopise.

Z Výroční zprávy o činnosti Knihovny Akademie věd ČR v roce 2005, jež je obsahem Informací KNAV č. 1/2006, zaujmou články o implementaci systému Aleph 500 v knihovnách akademických ústavů nebo o digitalizačním pracovišti v Jenštejně, které se zabývá mimo jiné projektem Digitální knihovna AV ČR. Prospěšnou příručkou pro uživatele KNAV a pracovníky ústavů je březnové Mimořádné vydání Informací. Přináší přehled o elektronických informačních zdrojích dostupných v AV ČR a v KNAV.

Šéfredaktora Plzeňského literárního života Vladimíra Novotného potěšilo, že do časopisu přispělo během minulých čtyř ročníků již dvě stě autorů. Jméno dvoustého jubilanta uvedl v letošním druhém čísle, v němž také upozornil na Slovníček autorů Plže obsahující biografické a bibliografické informace o všech přispěvatelích.

Redakce Bulletinu SKIP blahopřeje Plži k dvěstěčlenné autorské základně a všem vydavatelům děkuje za zaslané tituly.

Jiří Mika


Obsah

 

SKIP