BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Zahraniční styky

SKIP A ZAHRANIČÍ V PRVNÍM POLOLETÍ 2006

SKIP s využitím prostředků grantu z programu Knihovna 21. století zaplatil členské příspěvky v Mezinárodní federaci knihovnických sdružení a institucí (IFLA ).

Členka Stálého výboru Sekce pro dodávání dokumentů a sdílení zdrojů kol. J. Pospíšilová se účastnila jeho zasedání v Římě.

Připravuje se účast kol. Nivnické (členka Stálého výboru Sekce pro veřejné knihovny) a kol. Pospíšilové na Světovém knihovnickém a informačním kongresu - 72. výroční konferenci IFLA v jihokorejském Soulu letos v srpnu.

Aktivní je spolupráce s německými knihovníky. V březnu se uskutečnily hned dvě velmi významné akce. Deset pracovnic a pracovníků knihoven, archivu a Ministerstva kultury se od 13. do 15. března 2006 v Lipsku zúčastnilo kongresu pořádaného v rámci Evropské unie "Zachovat písemné kulturní dědictví - národní úkol v evropském rámci" (za Českou republiku na něm přednesl referát kol. Z. Uhlíř z Národní knihovny ČR) a o týden později se v blízkých Drážďanech zúčastnila výročního zasedání německých knihovníků skupina kolegů ( V. Richter, V. Vohlídalová, A. Brožek).

V prvním červnovém týdnu se SKIP podílel na zajištění knihovní části zájezdu knihovnic a knihovníků (z partnerského BIB) z Dolního Saska - Brém do Prahy, kteří navštívili knihovnu Náprstkova muzea, Strahovskou, Národní a Městskou knihovnu. Na závěr se uskutečnilo i přátelské setkání s pražskými knihovnicemi a knihovníky.

Ve spolupráci s německým knihovnictví hraje významnou úlohu již řadu let Goethe Institut v Praze. Této činnosti se přitom daří dát obsah, který přináší reálné podněty pro naši práci. Tak se - vedle dalších akcí průběžné součinnosti - 12. dubna v Praze uskutečnil seminář-workshop pod vedením prof. K. Umlaufa z Ústavu knihovnické a informační vědy Humboldtovy univerzity v Berlíně o měření výkonů v knihovnách, který poskytl pro realizaci připravovaného projektu v této oblasti v našich knihovnách velmi užitečné impulsy.

K samotným počátkům obnovené činnosti SKIP, do počátků 90. let, sahá spolupráce s rakouskými knihovnickými organizacemi. V závěru května se knihovnického kongresu pořádaného Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ) zúčastnili kolegové V. Richter a L. Kurka. Při této příležitosti byla také mezi oběma svazy podepsána dohoda a spolupráci. Rovněž na jejím základě - podobně jako na základě ujednání o spolupráci se Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků - se také v letošním roce uskuteční týdenní studijní pobyty našich kolegů ve veřejné a vědecké knihovně v této zemi našich sousedů. Ve výběrovém řízení byli k účasti na nich vybráni kol. Miloš Korhoň, pracovník VK Olomouc (v Rakouské národní knihovně) a kol. Irena Leitnerová, ředitelka MK Ostrov (ve veřejné knihovně). Na zářijové výroční zasedání rakouských vědeckých knihoven v Bregenzu byli zástupci SKIP rovněž pozváni.

Tradiční oblast působení skupiny zapálených knihovnic představuje spolupráce s francouzskými kolegy, jakož i s Francouzským institutem v Praze. Na jaře jsme poděkovali panu Alainu Massuardovi, který za léta svého působení ve vedení knihovny institutu vykonal mnohé pro spolupráci českých a francouzských knihovníků. Začátkem června se kolegyně J. Burgetové a A. Machová zúčastnily na kongresu Sdružení francouzských knihovníků (ABF) a jménem nás všech popřály francouzským kolegyním a kolegům do další stovky mnoho úspěchů (ABF letos slaví 100. výročí svého vzniku).

Členky Frankofonního klubu také připravují pro zářijovou návštěvu Prahy kolegů z Piccardie knihovnickou část programu.

SKIP se účastní rovněž spolupráce v širším evropském rámci. U příležitosti rozšíření dosavadní Evropské unie se loni londýnská organizace Akreditovaného ústavu knihovníků a informačních pracovníků (CILIP) rozhodla postupně zvát ke studijním pobytům v knihovnickém Londýně knihovníky z nových členských zemí. Jako první země bylo osloveno Česko - letos v únoru se do Londýna vydala kolegyně S. Esteřáková z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Na pozvání Finského knihovnického sdružení se 18. - 19. května zúčastnila mezinárodní konference na téma "Čí je Internet?" kolegyně A. Otrubová, ředitelka Městské knihovny v Táboře.

Zahraniční spolupráce zasahuje i do ediční činnosti SKIP. S laskavým souhlasem knihovnických institucí, organizací a zařízení v několika evropských zemích, poskytnuvších souhlas k vydání českého překladu jejich materiálů, vyjde v edici Aktuality SKIP brožura o strategických koncepcích zpracovaných v uplynulých letech pro vstup veřejných knihoven do nového tisíciletí. Krátce poté bude následovat také vydání českého překladu nové eurosměrnice "Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb" zpracované v rámci programu CERTIDoc.

Zdeněk Matušík

VE VÍDNI

Mezinárodní kongres Rakouského spolku veřejných knihoven (BVÖ) se konal 29.-30. května 2006 ve Vídni za účasti více než 300 delegátů a hostů. Prvý den dopoledne byly na pořadu slavnostní, ale zejména vtipná přednáška prof. SWchmidta-Denglera Žít nebo číst, čtení Margity Schreier 15 druhů umění užívat knihovnu a zejména více než zajímavá prezentace Mag. Geralda Leitnera k akci Rakousko čte - místo setkání knihovna. Jde o velkorysou akci (www.oesterreichliest.at) plánovanou na jeden říjnový týden, pro kterou se podařilo získat i presidenta republiky Dr. Fischera (viz obr.). Odpoledne proběhlo asi deset workshopů.

Druhý den dopoledne se konala 33. valná hromada spolku se standardním průběhem včetně voleb. Staronovým předsedou spolku byl zvolen opět ředitel vídeňských městských knihoven Dr. Alfred Pfoser.

Dvoudenní akce byla zakončena několika odpoledními exkurzemi. Součástí celé akce byla i tradiční menší firemní výstava.

Mezinárodní charakter celé akci tentokrát dodávali jen 4 zahraniční hosté: 1 z Německa, 1 ze Slovinska a 2 z Česka - Dr. Richter a L.Kurka.

Na závěr pobytu českých hostů byla podepsána nová dohoda o spolupráci mezi BVÖ a SKIP, o kterou usilovala zejména česká strana.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP