BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

NOC S ANDERSENEM

Noc s Andersenem letos na Karlštejně (na Smíchově)

Ano, slyšíte dobře, letos jsme Noc pojali jak přípravu na projekt ke Karlu IV. a jeho době, a tak už od poloviny ledna děti, které chtěly nocovat v knihovně, soutěžily, kreslily štíty, rytíře, královské šašky, hrady s hradním strašidlem a vymýšlely hádanky pro krále a pověsti o hradech. Nejlepší místo, na jakém se dá v Karlově době začít, je Karlštejn, a tak jsme na něm také začali. Ukázka z filmu Noc na Karlštejně měla navodit atmosféru naší noci v knihovně. Děti jen trochu tušily, co na ně chystáme, když se to dozvěděly, trochu byly v rozpacích, ale ne nadlouho. To více, přenést se z doby 21. století do století čtrnáctého také není nic jednoduchého. Zadalo to už tím, že návštěvy se neohlašovaly moderní sdělovací technikou, ale od toho tu byl herold, který měl ohlásit všechny vzácné urozené pány a paní, kteří se sjeli k nám na Karlštejn. A to nebylo jen tak. Jen zapamatovat si ta jména (Hyacinta z Lemberka) a také oplývat darem výřečnosti a schopnosti postarat se o zábavu. Ale o tu nebyla nouze. Poté, co si rytíři vyrobili své štíty a přílby a hradní paní ozdobné čepce ke své garderobě, mohl program začít. Nejdříve nás panstvo pozvalo na své hrady, které si postavilo z leporel v knihovně, a bylo na nich, aby nám je zevrubně popsali a představili. Pak došlo k rytířskému klání na koních a boji s dřevci. Turnaji přihlížející dámy povzbuzovaly rytíře a vítěze zasypávaly květinami, dámy slabší nátury omdlévaly. Následovalo klání s meči, ve kterém rytíři vyčerpali své poslední síly. Ale ne natolik, aby se nezapojili do společného tance s dámami, který po všech těch soubojích a napětí přispěl k radosti a veselí. Protože na každém plese je také čas na zábavu, mohli jsme si vyzkoušet své dovednosti při hrách s míčky a kroužky, jen na hru v kostky nedošlo. Celé Karlštejnské hry korunovala noční hra, při které družiny hledaly v prostoru knihovny své hrady a dobité je skládali k našim nohám. A ještě zaznělo něco veršů, tance a zpěvu a sál pomalu utichal a propadal se černou karlštejnskou nocí do nového rána 21. století. Na začátku noci nás bylo 18 dětí a 4 dospělí a jak se říká "konec dobrý, všechno dobré".

R. Pachmanová, knihovna Smíchov


Obsah

 

SKIP