BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

HUSOVA KNIHOVNA V PRAZE - MODŘANECH

Dne 31. května 2006 proběhlo za účasti zástupců Městské části Praha 12, vedených starostou p. Pánkem, a pozvaných hostů slavnostní otevření Husovy knihovny v Modřanech. Čtenáři a návštěvníci ji pak mohli navštívit od 1. června, kdy se jim téměř po čtyřech letech zpřístupnila. V Modřanech má knihovna tradici, neboť její základy byly položeny již v roce 1903, kdy byla snaha ze zdejších spolkových knihoven vytvořit veřejnou knihovnu a čítárnu. Otázka zřízení Husovy knihovny byla oživena až po 1. světové válce v roce 1919, kdy některé spolky věnovaly své knihy jako základ nové veřejné obecní knihovny, která byla v roce 1920 umístěna v jedné místnosti školy v Radniční ulici. Svoji činnost však zahájila až 1. října 1922. V průběhu let se několikrát stěhovala do různých objektů. V roce 1993 získala knihovna přízemí nynějšího domu bývalé Občanské záložny, kde byla do srpnových povodní v roce 2002. V budově byla umístěna půjčovna pro dospělé a vedení knihovny. Dětské oddělení sídlilo v přízemí nedalekého panelového domu v ulici K Dolům, kam se po povodních, kdy objekt i vlastní knihovna doznala značného poškození, kompletně přestěhovalo rovněž oddělení pro dospělé. Tyto provizorní prostory sloužily knihovně do konce srpna 2005. V době rekonstrukce Husovy knihovny sloužila veřejnosti její pobočka ( 101 m2) sídlící v Lysinské ulici 1862/42 v Tyršově čtvrti, která poskytovala služby 42 hodin týdně.

Od září 2005 se Husova knihovna vrátila do zrekonstruovaného objektu v Komořanské ulici 35/12 v centru starých Modřan, kde může svým čtenářům i návštěvníkům nabídnout široké spektrum knihovnických a informačních služeb a po sloučení dětského a dospělého oddělení se tak stává tzv. rodinnou knihovnou. Knihovní fond činí 52 tis. knihovních jednotek, knihovna odebírá 37 titulů periodik a na nákup knihovního fondu vydá ročně 224 tis. Kč. V roce 2005 měla knihovna 1 tis. čtenářů, 8,5 tis. návštěvníků a 55 tis. výpůjček.

Celková výměra knihovny v nově rekonstruovaném objektu (dům z roku 1932) je 556 m2. V přízemí disponuje knihovna plochou 270 m2 (z toho 186 m2 tvoří prostory určené veřejnosti - půjčovna pro dospělé (beletrie), registrace, vracení, zápis, pokladna, čítárna se studijní literaturou, OPAC, Internet), dále menší sklad a šatní skříňky. Schodištěm a personálním výtahem propojené 1. patro má 286 m2 (z toho 174 m2 prostory určené veřejnosti - dětské oddělení, naučná literatura pro dospělé, Internet, OPAC), dále je zde pracovna knihovnic (3 až 4 pracovní místa), kancelář vedoucí, sociální zázemí, kuchyňka a šatna. Hlavní vchod je bariérový (3 schody), bezbariérový je ale vstup do knihovny z boku budovy opatřený zvonkem; před budovou nechybí parkoviště pro návštěvníky. Ve 2. patře a podkroví objektu se nachází 6 bytových jednotek.

Knihovna v průběhu rekonstrukce dokončila přípravu na automatizovaný provoz a přešla z původního AKS LAN-ius na AKS Clavius (zakoupen Městskou knihovnou v Praze z finančních prostředků státní dotace na regionální funkce v roce 2004 a 2005).

Rekonstrukci objektu financovala Městská část Praha 12 a provedla ji pražská firma VHG, stavebně obchodní společnost, s. r. o. Interiérové vybavení na základě návrhu Ing. arch. Jitky Stejskalové a Ing. Aleše Prauseho vytvořila firma Josef Šebek - INTEBO (Zvole u Prahy), která má bohaté zkušenosti se zařizováním knihoven a výroba knihovnického nábytku je jedna z jejích specializací.

Ústředním prvkem v přízemí knihovny je výpůjční pult ve tvaru písmene "U" se třemi pracovními místy (zápis, pokladna, registrace a vracení výpůjček), který splňuje všechny technické a praktické požadavky a navíc působí velmi elegantním dojmem. Menší pult a informační bod (ve tvaru přibližně čtvrtiny kruhu) se nachází v dětském oddělení. Celodřevěné knihovní regály v provedení světlého dubu jsou v celé knihovně designově jednotné a působí velmi příjemným dojmem. Dominantu dětského oddělení tvoří dekorativní a zároveň symbolický strom (Hyacintovník modrý) vížící se k významu názvu obce Modřany, který je odvozen od přídavného jména modrý. Na strom s tmavomodrými listy se dá nejenom dívat, ale lze pod něj i usednout, neboť jeho kmen obklopuje dřevěná kruhová lavice. Právě taková, jakou známe ze žánrových obrázků našich vesniček.

"Velká voda" Husově knihovně v Modřanech mnohé vzala, ale na druhou stranu uspíšila její celkovou rekonstrukci, zvětšila její prostory a umožnila jí poskytovat služby v kultivovaném a vlídném prostředí, které si obyvatelé této městské častí i kolegyně určitě zaslouží.

Dagmar Volencová


Obsah

 

SKIP