BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

PRAHA - ĎÁBLICE

Automatizace sítě pražských veřejných knihoven začala v roce 1998 automatizací ústřední knihovny MKP. Nyní pokračuje tempem 3 - 5 knihoven ročně. V roce 2006 prvními, tedy 26., 27. a 28. automatizovanými knihovnami, se staly knihovny Ďáblice, Krč a Chmelnice.

Automatizace ďáblické knihovny, největší z nich, byla spojena s rekonstrukcí prostor. To proto, že původní prostory byly projektovány v 70. letech jako rodinná knihovna, tzn. se samostatnými odděleními pro dospělé a pro děti a mládež. A protože v té době vrcholil stavební boom veřejných knihoven v Praze (během 13 měsíců v roce 1982 a 1983 byly otevřeny 4 knihovny v novostavbách s celkovou plochou 3300m2), součástí knihovny bylo i velké skladiště, kde se připravovaly fondy pro nově stavěné a projektované knihovny. (Poznámka: jedna ze 4 knihoven - pobočka MKP na Ruské ulici v Praze 10 byla první účelovou stavbou knihovní budovy u nás od roku 1929.)

Proto základní myšlenkou stavebního programu pro rekonstrukci knihovny na ďáblickém sídlišti bylo scelení všech místností a vytvoření jednotného čtenářského prostoru, samozřejmě s nutným provozním zázemím a s realizací elektromagnetické ochrany knih, elektrické zabezpečovací signalizace, nového firemního značení atd.

Stavební projekt zpracovala firma Pramak z Prahy, šéfprojektant ing. Prause, projekt interiéru Ing. Jitka Stejskalová, rovněž z Prahy. V průběhu projektování byl na základě dohody s British Council začleněn do projektu prostor pro půjčování jazykových kursů k výuce angličtiny a literatury v angličtině.

Pro stavební práce byla vybrána na základě nového zákona o veřejných zakázkách pražská firma Stavesik, pro dodávku interiéru firma Intebo Šebek ze Zvole u Prahy. Jediné kritérium výběru v obou případech - nejnižší finanční nabídka.

Rekonstrukce proběhla v roce 2005 včetně realizace elektrické požární signalizace a dodávky mobiliáře. V 1. čtvrtletí 2006 následovalo nastěhování fondu, přechodně uskladněného v náhradních prostorách, a jeho stavění, jednání o připojení EZS na pult Městské policie hl.m.Prahy atd., a to vše bylo zakončeno 14denním zkušebním provozem těsně před otevřením knihovny, ke kterému došlo 21. března 2006 za přítomnosti místostarosty městské části Praha 8.

Z celkové plochy 530 m2 je čtenářům k dispozici 444 m2, služební prostory tvoří kancelář, serverovna dohromady s malým skladištěm knih, šatna s WC se sprchou, čajová kuchyňka a úklidová komora.

Na uvedené ploše nabízí knihovna čtenářům cca 41 tis. knihovních jednotek, z toho tvoří 18 tis. naučná literatura, 23 tis. beletrie a 2 tis. učebnice, kazety, CD a další média k výuce angličtiny.

Dle zásady, že každá naše velká knihovna nabízí něco specifického pro dětské čtenáře (Opatov draka, Smíchov kolotoč, Spořilov sedací nábytek ve tvaru písmen, Korunní hrad Vinohrad), prosadili knihovníci z Prahy 8 pro tuto knihovnu peklo, vycházejíce z myšlenky, že Ďáblice měly něco společného s ďábly, čerty a podobnou havětí.

Těsně před otevřením knihovny byla spuštěna EZS napojená na pult Městské policie. Velká diskuse se vede o problematickém fungování elektromagnetické ochrany knih, negativně ovlivňovaném elektronickými předřadníky svítidel. Diskusi vedou mezi sebou generální dodavatel Stavesik, dodavatel systému ACSystems, dodavatel osvětlení Hala z Prahy a EZÚ. Jednoznačný závěr zatím nebyl přijat.

A jak přijali knihovnu čtenáři? Za prvých deset dnů (do 31.3.) si půjčili čtenáři 4594 a v dubnu 8234 knihovních jednotek. Celkem do konce dubna knihovna zaregistrovala 3606 návštěvníků, kteří vyslovují spokojenost s novým moderním interiérem.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP