BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Pozvánka na Valnou hromadu SKIP ČR

Knihovníci a informační pracovníci, poznamenejte si už dnes:

Výkonný výbor SKIP se na svém zasedání 1.6.2006 rozhodl podle stanov Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR svolat

VALNOU HROMADU SKIP ČR
na dny 20. - 22. června 2007

Na pozvání Vědecké knihovny Olomouc se bude valná hromada konat v Olomouci.

Motto Valné hromady SKIP ČR:

KNIHOVNY.CZ - OD INTERNETU KE ČTENÁŘSTVÍ

Výkonný výbor SKIP současně uložil regionálním výborům, aby regionální konference proběhly do 31. března 2007.

Další informace - o programu, ubytování atd. - budou publikovány na webové konferenci vvskip@cvut.cz a v dalších číslech Bulletinu SKIP.


Obsah

 

SKIP