BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Došlo do redakce

Libraries and Librarianship in Czech Republic

Obsahově významná publikace v angličtině se zdařilou grafickou úpravou, kterou vydala v roce 2005 Národní knihovna České republiky za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, pojednává ve stručném přehledu o vývoji knihoven ČR od revoluce v roce 1989 až po současnost. Úvodní kapitola však sahá až k prvopočátkům vzniku knihoven na Českém území a seznamuje širokou evropskou a českou veřejnost i odborné knihovnické a informační pracovníky s historií knihoven od počátků české státnosti. Mapuje rozvoj a rozhodující mezníky tohoto humanitně-vědního oboru v průběhu staletí.

V dalších kapitolách se soustředí na nedalekou minulost a poskytuje zásadní informace o historii a změnách v knihovnické legislativě, seznamuje s rolí Ministerstva kultury ČR v podstatných legislativních a programových procesech uvnitř oboru, které pozdvihují české knihovnictví a informační služby na evropskou úroveň. Seznamuje se širokou organizační, značně zmodernizovanou strukturou českých knihoven, představuje jejich profil a současné aktivity v příslušných regionech. V závěrečném sledu pak pojednává o široké škále souborných katalogů a databází mezinárodního významu, o vzdělávacích institucích v oboru, o nových stavbách a rekonstrukcích knihoven a v neposlední řadě věnuje pozornost i současným knihovnickým časopisům, propagaci knihovnictví a knihovnickým akcím, které podporují rozvoj čtenářství, knihovnickým cenám a soutěžím. Představuje ve stručnosti zastřešující knihovnické a informační instituce, které působí v České republice. Publikaci lze jednoduše nazvat "Zpráva o stavu českého knihovnictví určená světu".

Sborník: Informační gramotnost 3

Přináší příspěvky z konference Informační gramotnost, konané v Moravské zemské knihovně. Příspěvky jsou obsahově zaměřeny na problematiku práce s informacemi a jejich využívání ve škole i v osobním životě a na vytváření motivačního, inspirativního informačního prostředí, které bude podporovat a doplňovat výukový proces ve školách.

Do redakce jsme také obdrželi 4. číslo knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého zpravodaje "U nás". Kromě rubrik "Na slovíčko" a "Šumné knihovny" zde čtenář najde neustále živé téma "Knihovníci a vzdělávání", v rubrice "Stalo se" pak zpravodajství z nejdůležitějších celostátních i regionálních knihovnických akcí. "Okénko do světa" nás seznámí s knihovnami Království nizozemského.

Potěšila nás i pěkná hromádka "Plžů", které dorazily z Plzeňského regionu, č. 11,12 / 2005 a č. 1 / 2006. Plžova příloha č. 2 / 2005 přináší veselou pohádku s dobrým koncem "O plešatém království" od Vojtěcha Juríka.

Redakci obeslala i městská část Prahy 13 Sborníkem vybraných prací z druhého ročníku dětské literární soutěže. Děti ze základních škol Prahy 13 si vybíraly ze tří vyhlášených témat: Jak se žije v naší škole, Jak jsem doma i ve světě potkal kamarády, Jak objevy mění náš život. Sborník je zajímavou ukázkou inspirace dětí k literární tvorbě a četbě.

Redakce děkuje za zaslané ukázky.

Ivo Mirošovský


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP