BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Rosteme s knihouROSTEME S KNIHOU

PROJEKT KAMPANĚ NA PODPORU ČTENÍ KNIH V ČR POD ZÁŠTITOU SVAZU ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ

 • Občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. zahájily na veletrhu Svět knihy Brno 2005 propagační kampaň na podporu čtení knih v České republice. Vznik projektu s názvem "Rosteme s knihou" zaměřeného na podporu čtení knih vyplývá z poslání a stanov Svazu českých knihkupců a nakladatelů, jako zástupce nakladatelského a knihkupeckého oboru, zvyšovat čtenářskou gramotnost.
 • Projekt zaměřený na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám by měl oslovit novým a zajímavým způsobem zejména předškolní a školní mládež. Jeho cílem je rozvíjet a prohlubovat literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti mladých lidí. Smysluplnost projektu je dána perspektivní péčí o růst intelektuálního potenciálu naší země.
 • Propagaci četby se v České republice věnuje již dnes mnoho dílčích projektů, které upozorňují na knihu v lokálním i celorepublikovém rozsahu a připravují řadu záslužných akcí přivádějících děti zpět k četbě knih. Udělení záštity pod značkou "Rosteme s knihou" umožní všem, kteří budou do projektu zařazeni, získat větší publicitu pro své aktivity.

Návrh obsahové náplně projektu

 • zábavně naučné pořady (putovní) ve školách
 • soutěže a akce - tradiční i nové
 • pořady představující známé osobnosti a jejich vztah k literatuře a knihám
 • zajímavě řešený a interaktivní internetový portál oznamující jednotlivé akce s linky na weby s literaturou a knihami pro děti
 • součinnost se školkami, školami, školními družinami a rodinami, dětskými psychology
 • aktivní práce s problematickou mládeží a sociálními skupinami
 • spolupráce s kluby mladých čtenářů vedených jednotlivými nakladateli
 • zapojení dětských oddělení regionálních a městských knihoven, knihkupectví v jednotlivých městech, Čítáren u čerta a webových serverů určených dětem a jejich rodičům
 • mezinárodní spolupráce v rámci zemí Visegradu a EU s možností získání dalších finančních zdrojů
 • tv pořady a spoty zaměřené na literaturu pro děti a mládež a výchovu ke čtenářství
 • metodické semináře pro učitele, knihovníky a rodiče

Kontakt:

Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, e-mail: programy@svetknihy.cz

více informací na http://www.svetknihy.cz/


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP