BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

DOPIS

Vážená redakce,

je krátce před vánočními svátky, já jsem právě obdržel "Bulletin SKIP" a první, co jsem udělal (jako vždy), jsem si přečetl úvodník řídícího redaktora dr. L. Kurky. Vzhledem k jeho výzvě jsem se rozhodl, že Vám napíšu - snad bych to nazval krátce varováním. Nejsem ten normální knihovník, který přichází denně do styku s desítkami čtenářů. Pracuji jako knihovník - penzista - ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze na Vinohradech. S tím, že máme čím dál méně peněz na časopisy, které jsou nutné nejen pro práci našeho ústavu, jsem se už jakž takž smířil, ale s faktem, o kterém Vám chci napsat, se smířit nemohu! Letos (2005) - někdy brzy na jaře - byl v Praze zcela zrušen podnik Dental, který vyráběl zubařské materiály všeho druhu. Jeho provozy - jak jsem byl informován - zakoupil americký podnik Kerr. Současně byla zrušena i výzkumná část Dentalu, jejíž nedílnou a dobře vybavenou částí byla i knihovna odborné literatury. Tato knihovna po dlouhá léta odebírala v tehdejší ČSR unikátní časopisy - tuším asi od počátku padesátých let minulého století. Po zrušení knihovny byla veškerá literatura - knihy časopisy - bez ladu a skladu odvezeny do jedné z bývalých výroben Dentalu u Jičína a tam zcela barbarským způsobem "složeny" do jakési kůlny. Jaká finanční škoda tím vznikla, se neodvažuji odhadovat, ale cena knihovnická je nedozírná. O tomto problému jsem také jednal s vedením Národní lékařské knihovny. Na oficielní dopis, který psala ředitelka této naší vrcholné instituce zdravotnické literatury, s tím, že NLK převezme všechny materiály z knihovny bývalého Dentalu, sice přišla "kulantní"" odpověď tehdejšího vedoucího pracovníka jičínského Dentalu, ale tím to bohužel také skončilo.

Cílem tohoto mého krátkého povídání je pouze VAROVÁNÍ všech kolegů z podobných ústavů, jako jsme my, před podobnými akcemi. Přestože knihovnické řemeslo dělám asi jen 5 let, velice mě jednání lidí, kteří měli co dělat s touto odpornou akcí, popudilo. Zvláště ta bezohlednost. Nenechte si své knihovnické činnosti těmito novými "mecenáši" omezovat!

S pozdravem

Otto Zajíček, RNDr.

knihovna Výzkumného ústavu stomatologického
Praha 2, Vinohradská 48


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP