BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Zahraniční styky

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP jako každoročně výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

  1. do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),
  2. do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Nejméně roční členství ve SKIP, zaměstnání v knihovně příslušného typu nebo studium knihovnictví, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazeči, kteří se nezúčastnili v předchozích letech studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Termíny: Přihlášky je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2006. Je žádoucí v nich specifikovat problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit, případně konkrétní vybranou knihovnu. Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 15. května 2006.

Přihlášky, jež nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

Přihlášky je možné podávat také elektronicky. Adresy regionálních výborů najdete na adrese http://skip.nkp.cz/, v sekci "Regionální výbory", resp. v sekci "Kdo je kdo". Regionální výbory mohou zaslat přihlášky do sekretariátu SKIP na adresu bedriska.stepanova@nkp.cz, v kopii na adresu KZS, tj. zdenek.matusik@nkp.cz.

Komise pro zahraniční styky SKIP


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP