BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ústředních orgánů

7. - 9. 2. 2006 se konala v Náchodě natolik významná akce, že o tom náchodské občany informoval časopis občanů Náchodský zpravodaj. Bylo to 5. zasedání výkonného výboru SKIP. Zúčastnil jsem se téměř všech zasedání, ale toto náchodské včetně semináře Budoucnost knihoven patřilo k nejvydařenějším. Bylo to zejména dík semináři a zvoleným referentům - ředitelům knihoven Mgr. Tomáši Gecovi, RNDr. Tomáši Řehákovi a Ing. Martinu Svobodovi. K referátům se Bulletin SKIP jistě vrátí. Nyní jen otázka: víte, proč Dr. Řeháka tolik zneklidňuje číslo 85%? Protože tolik je v Praze obyvatel nezapsaných v pražské městské knihovně.

Zazněly zde i zneklidňující informace. Dr. Řehák položil otázku, zda o knihovny bude ještě někdo za deset let stát, Dr. Richter informoval o tom, že klesá zájem o četbu a že úroveň čtenářské gramotnosti se stále zhoršuje.

K příjemnému průběhu přispělo bezesporu prostředí náchodské knihovny, kde se zasedání konalo. Mimořádně zdařilá rekonstrukce (popsaná v minulých číslech Bulletinu SKIP paní ředitelkou Sobotkovou) památkově chráněného objektu na pěší zóně v centru města zaujala všechny účastníky.

Program VV SKIP byl tak bohatý, že zápis zabral Zlatě Houškové plných sedm stran, proto jen pár nejdůležitějších informací. VV schvaloval rozpočtové dokumenty - hospodaření za rok 2005 a rozpočet na rok 2006, projednával ediční činnost a mezinárodní styky, vyslechl informace z oblasti legislativy a přijal apel na RV SKIP a krajské knihovny, aby se věnovaly programu internetizace knihoven známému jako PIK, aby se číslo cca 3 tisíc knihoven poskytujících připojení k internetu podstatně zvýšilo. Diskutovalo se rovněž o účasti knihoven na BMI (zazněly i hlasy proti) a připravoval říjnový Týden knihoven.

Jednání se zúčastnilo 32 členů VV SKIP, 7 členů dozorčí komise SKIP a 1 host.

Redakce SKIP připravila Zvláštní číslo Bulletinu SKIP 2005 Pobaltské knihovnictví. Je věnováno knihovnám a knihovnictví v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Autorka: PhDr. Eva Marvanová z NK ČR.

Dále redakce připravuje k vydání dva tituly, na které SKIP vypisuje subskripci (viz poslední stranu). Na titulu Strategie v evropském knihovnictví pracuje PhDr. Zdeněk Matušík. Přeložil k tomu studie o výhledech anglického, německého, rakouského, finského a holandského knihovnictví do roku 2010, v některých případech i dále. K publikaci bude připojena i strategie českého knihovnictví. Druhý titul Europrůvodce kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb je v podstatě zcela přepracovanou eurosměrnicí, kterou SKIP vydal v roce 1999. Titul vzniká překladem francouzského a anglického textu.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP