BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Rozpočet VV SKIP na rok 2006 (v Kč)

Příjmy
Daněné příjmy celkem 80.000
pořádání akcí SKIP  
prodej publikací 50.000
pronájem a inzerce 30.000
Nedaněné příjmy 230.500
členské příspěvky 230.000
dary  
dotace MK  
úrok ČSS 500
 
Příjmy celkem 310.500
 
Výdaje
Výdaje odečitatelné - z akcí ve výši příjmů
Výdaje z dotace  
materiál ve výši příjmů
dohody ve výši příjmů
služby ve výši příjmů
Výdaje VV SKIP 361.000
ceny a dary 15.000
cestovné zahraniční 40.000
cestovné tuzemské 5.000
dohody o provedení práce 35.000
dohody smlouva  
IFLA 20.000
materiál 2.000
občerstvení 4.000
poplatky bance 5.000
poštovné 7.000
provozní režie 5.000
příspěvky jiným organizacím 45.000
SW 8.000
tisk 50.000
navýšení dotace - provozní  
režie, dohody 110.000
příspěvek na činnost sekcí 10.000
 
Výdaje celkem 361.000
Zhoršený hospodářský výsledek -50.500

Schváleno VV SKIP dne 9. 2. 2006


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP