BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Hospodaření VV SKIP za rok 2005 (v Kč)

Pokladna počáteční stav 22.140,50 Pokladna konečný stav 16.753,00
Počáteční stav běž. ú. ČSS 333.302,11 Konečný stav běž. ú. ČSS 244.760,30
Průběžná položka 1.839,00 Průběžná položka 1.207,00
Celkem počáteční stav 357.281,61 Celkem konečný stav 262.720,30

 

Příjmy   Výdaje  
       
Daněné příjmy   Výdaje odečitatelné  
prodej publikací 25.780,00 materiál 18.809,00
    dohoda 48.600,00
inzerce 33.800,00 provozní režie 86.092,00
pořádání akcí SKIP 223.530,00 poštovné 6.393,00
    ubytování 43.350,00
    tisk 15.778,00
    vratka daněná 2.000,00
Daněné příjmy celkem 283.110,00 Odečitatelné výdaje celkem 221.022,00
Nedaněné příjmy   Výdaje neodečitatelné  
SW 20.900,00 výdaje VV SKIP  
    ceny 9.760,00
dar 5.000,00 cestovné zahraniční 41.502,00
    cestovné 2.712,50
úrok ČSS 516,95 dohody a daně 21.000,00
    dohody smlouva 64.800,00
příspěvky z regionů 216.758,00 IFLA 18.914,00
    občerstvení akce SKIP 24.977,50
    poplatky bance 4.981,00
    poštovné 6.200,50
    provozní režie 4.627,00
    SW 32.849,00
    tisk Bulletin 22.202,00
    navýšení dotace 123.300,76
    výdaje VV SKIP celkem 399.824,26
       
    výdaje dotace  
dotace MK 375.000,00 materiál 14.357,00
vratka dotace MK 4.000,00 dohody 47.000,00
    služby 313.643,00
    vratka dotace 4.000,00
    výdaje dotace 379.000,00
Nedaněné příjmy celkem 622.174,95 Výdaje neodečitat. celkem 778.824,26
Příjmy celkem 905.284,95 Výdaje celkem 999.846,26
Hospodářský výsledek za rok 2005 -94.561,31    
Základ daně 62.088,00    

Schváleno VV SKIP dne 9. 2. 2006


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP