BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ SLAVÍ 85. NAROZENINY

Již celé generace Brňanů vyslovují důvěrné "jdeme do Mahenky". V očích nezasvěcených by mohlo toto označení znít poněkud nedůstojně a obyčejně. Pro samotnou Knihovnu Jiřího Mahena v Brně a její pracovníky je to však cenná známka, kterou si knihovna vysloužila za 85 let své existence od svých uživatelů a čtenářů.

Před 85 lety, dne 1. února 1921, byla v Brně založena veřejná městská knihovna. Prvním městským knihovníkem jmenovala knihovní rada na brněnské radnici básníka a dramatika Jiřího Mahena. Čtenářům se knihovna otevřela po roce a půl, v listopadu roku 1922. Sídlila tehdy ve dvou místnostech obecní školy Veveří 26 a měla 13 228 svazků, čtrnáct poboček a veřejnou čítárnu v budově měšťanské školy na ulici Křenová. Od svého vzniku byla knihovna vždy úzce spojena s kulturním a společenským životem města a spolu s ním procházela obdobími společensky tíživými i obdobími rozkvětu. Je tomu tak i v 21. století.

Knihovna Jiřího Mahena

V současné době je Knihovna Jiřího Mahena v Brně největší veřejnou městskou knihovnou na Moravě, druhou největší v České republice. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM - dílem v ústřední knihovně, dílem na 35 pobočkách na území města - zaregistruje 40 tisíc čtenářů (1/4 tvoří dětští čtenáři), kteří uskuteční více než 2,5 milionů výpůjček. Knihovna se svojí činností zapojuje do četných celoměstských a celorepublikových kulturních aktivit a projektů (Březen - měsíc internetu, Noc s Andersenem, Brno - město uprostřed Evropy, Brno - zdravé město, Týden knihoven...), spolupracuje s řadou partnerů a osobností kulturního a politického života s cílem vytvořit nabídku přitažlivých akcí a informací pro veřejnost a touto cestou podporovat pozitivní vnímání knihovny a města Brna. V roce 2004 například udělilo Ministerstvo kultury ČR knihovně ocenění Knihovna roku 2004 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb za projekt na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy - Poprvé do knihovny.

Výroční den prožívá knihovna v zrekonstruovaných podmínkách Schrattenbachova paláce, který se v listopadu 2001 po celkové rekonstrukci otevřel veřejnosti jako kulturně - společenské a informační centrum. Podařilo se tak vytvořit skutečnou knihovnu pro město a nové století.

V rámci výročí připravila knihovna pro svoje čtenáře řadu zajímavých aktivit: dárkem pro čtenáře KJM k únorovému jubileu byla "Čtenářská amnestie"; pro všechny čtenáře, kteří v roce výročí činnosti knihovny, tj. od 1. ledna do 31. prosince 2006, dovrší 85 let, poskytne knihovna průkazku na rok zdarma. Po celý únor byla v ústřední knihovně na Kobližné ke zhlédnutí výstava o historii knihovny, která se během roku představí i na některých pobočkách. Pro soutěživé návštěvníky KJM byla připravena znalostní soutěž pod názvem "Po stopách Mahenovy knihovny" a výtvarná soutěž pro všechny návštěvníky bez omezení věku na téma "S knihovnou nás baví svět již 85 let".

Bc. Jana Kuncová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP