BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

 

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

GALERIE

Jiří Cejpek† Prof. JIŘÍ CEJPEK (1928 - 2005)

Prvý zákaz potkal Jiřího Cejpka (narodil se 20. 2. 1928 v Jevíčku) ve 12 letech při zákazu českého skautingu. Málo se ví o tom, že prostějovský oddíl, jehož byl členem, dostal po válce vyznamenání Junácký kříž "Za vlast 1939-45" bronzového stupně.

Následovala až do 70. let plynulá profesní kariéra, završená docenturou na katedře knihovnictví a vědeckých informací Karlovy univerzity. Nové zákazy přišly až na začátku 70. let. Nejdříve hned v roce 1970 zákaz pedagogické činnosti, v roce 1973 musel Jiří Cejpek katedru nuceně opustit. Nové místo v oboru našel roku 1974 až v Bratislavě ve výzkumném oddělení Slovenské technické knihovny. Nic ho nezlomilo - ani vyhazov, ani namáhavé dojíždění z Prahy. Uměl využít šance: v dobách, kdy většina z nás toho o automatizaci moc nevěděla, byl úspěšným řešitelem projektu automatizovaného systému právních informací a hned poté automatizovaného systému informací pro hromadné sdělovací prostředky. V roce 1985 se mohl konečně pracovně vrátit do Prahy. Nastoupil do Čs. střediska výstavby a architektury, kde se pustil do dalšího projektu automatizovaného systému - informací ve stavebnictví.

Ale pak už události vzaly rychlý spád. V roce 1990 se vrátil k pedagogické činnosti jako vedoucí pražské KVIK a 1. 9. 1991 byl prezidentem republiky jmenován profesorem. Svou aprobací zaštítil vznik oboru na Slezské univerzitě v Opavě a později i Masarykově univerzitě v Brně. Na vysokých učeních aktivně přednášel, vedl diplomové práce, pracoval v akademických funkcích atd. Jeho služby využívala i pražská VOŠIS.

Méně známé je jeho rozhlasové působení. V Českém rozhlase proslovil desítky přednášek, např. v Rozhlasové akademii třetího věku. Jejich společný jmenovatel? Informace a komunikace.

Každý z nás se mnohokrát setkal s Cejpkovou publikační činností, která velmi obrážela jeho kariéru a názorový vývoj. Prvá publikace, která nese jeho jméno, je Denisjevova Práce lidové knihovny. Přeložil ji spolu s Iluší Jindrovou, svou pozdější ženou.

Pak už se pozornost Jiřího Cejpka obrátila k historickým tématům, kterým zůstal věren až do své smrti. Alespoň některé tituly: Jiří Mahen: jeho knihovnický odkaz (1961), habilitační práce Společenská úloha československého knihovnictví 1918 - 1938, Architektura knihoven v historickém vývoji (1968), Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin (1996, v roce 2002 ve 2. vydání). V poslední době to byly životopisné medailónky, které psal do Bulletinu SKIP.

To však byla jen jedna úroveň jeho publikační činnosti, čítající podle Databáze autorit NK ČR přes 300 záznamů. Další úroveň tvořily jeho práce s informační problematikou. Připomenutí dále patří jeho terminologickým a obecně profesním publikacím - už v roce 1656 vydal Základy knihovnictví, v roce 1965 spolu s Hanou Vodičkovou Terminologický slovník knihovnický a bibliografický, v roce 1967 mu vychází Československé knihovnictví. Základním titulem vycházejícím nyní ve 2. vydání je knížka Informace, komunikace a myšlení.

Zcela logicky se Cejpkův zájem o obor promítá do jeho vztahu k profesní organizaci. V roce 1968 se významně podílel na vzniku SKIP a na jeho ustavujícím sjezdu byl zvolen místopředsedou. Také při obnovení organizace v roce 1990 hrál významnou roli, vzpomíná na to v rozhovoru v čísle 3-4 Bulletinu SKIP z roku 1996. Tehdy pracoval určitý čas v předsednictvu VV SKIP a přispěl článkem hned do 1. čísla obnoveného Bulletinu SKIP v roce 1992. V edici Aktuality SKIP vydal v roce 2005 Proměny let devadesátých, své vzpomínky nejen na dobu po pádu totality. Až do své smrti pracoval v ediční komisi SKIP a byl více než pravou rukou šéfredaktora Bulletinu SKIP.

Zhodnotit osobnost Cejpkova formátu, člověka všestranně erudovaného, s filozofickým nadhledem? Na to je příliš brzy. Ale něco bych chtěl připomenout. Řadu let Jiří Cejpek statečně bojoval se zákeřnou nemocí, aniž by až do 26. 12. 2005 výrazně ubral na svém pracovním tempu. V tom může být příkladem každému.

Ladislav Kurka

Jirko! Takové plány jsme spolu spřádali. Škoda. L.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP